bordschrijven_web

Vacature Willem van Oranje Scholengroep - Waalwijk

Inkomend voorzitter en lid Raad van Toezicht Willem van Oranje Scholengroep - Waalwijk

Op verzoek van de Raad van Toezicht van de Stichting Scholengroep Willem van Oranje te Waalwijk, nodigen wij kandidaten uit om te solliciteren op de vacatures inkomend voorzitter en een lid Raad van Toezicht van Stichting Scholengroep Willem van Oranje. Onder deze stichting ressorteren 7 scholen voor PO en VO in de Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena, De Langstraat en omstreken, die onderwijs verzorgen voor ongeveer 2.700 leerlingen met circa 350 medewerkers.

Er is sprake van een grote diversiteit van scholen, zowel qua onderwijsconcept als leerlingenaantallen. Voor Willem van Oranje Scholengroep is de protestants-christelijke signatuur de basis. Respectvol omgaan met elkaar en de omgeving is uitgangspunt. Leerlingen worden geïnspireerd om zich te ontwikkelen tot sterke individuen en hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Informatie over Willem van Oranje Scholengroep en de afzonderlijke scholen staat op www.willemvanoranjescholengroep.nl.

Meer informatie over de vacatures, het organisatie- en functieprofiel, het tijdpad en de benoemingsprocedure is te vinden op www.erikversteege.nl. RvT-leden krijgen een bij de taken en verantwoordelijkheden passende vergoeding, waarbij de richtlijn van VTOI-NVTK worden gevolgd.
De procedure wordt begeleid door Harry Claessen; voor meer informatie over deze vacature is hij bereikbaar per telefoon (06 – 4134 4378) en mail (harry.claessen@erikversteege.nl).

Hebt u belangstelling voor deze functie? Stuur dan uw brief met motivatie en curriculum vitae, gericht aan de Raad van Toezicht van de Stichting Scholengroep Willem van Oranje, uiterlijk 21 november 2020 naar info@erikversteege.nl.

Voor de profielschets klik hier:

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding