bordschrijven_web

Vacature SWV VO Gelderse Vallei

Het SWV VO Gelderse Vallei zoekt per 1 december 2020 een

Directeur-Bestuurder (0,6 - 0,7 fte)

ORGANISATIE

Het Samenwerkingsverband (SWV) VO Gelderse Vallei is een stichting, waaraan de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Ede, Wageningen en Rhenen deelnemen. Het streven is de leerlingen in deze regio een passende onderwijsplek te bieden, waar nodig met de gewenste ondersteuning. Het samenwerkingsverband speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van dit passende onderwijsondersteuningsaanbod.
Met ingang van 1 september 2020 is de governance structuur van SWV VO Gelderse Vallei aangepast naar een toezichthoudend bestuursconcept, waarbij het toezicht plaatsvindt vanuit een Raad van Toezicht en het bestuur is belegd bij de directeur-bestuurder. Het huidige Directeurencollectief krijgt onder meer de taak om het beleid met betrekking tot het passend onderwijs te bespreken en goed te keuren. De gezamenlijke besturen van de aangesloten schoolbesturen vormen de Raad van Toezicht. Er is een onafhankelijk lid met de rol van voorzitter aan de raad toegevoegd, op voordracht van de Ondersteuningsplanraad (OPR).

INTERESSE?

We ontvangen uw motivatiebrief en cv graag voor 29 september 2020. U kunt deze mailen naar bestuurssecretariaat@pantarijn.nl
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 15 oktober 2020 (ronde 1), 26 oktober (ronde 2) en 29 oktober (ronde 3).
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Mw. Stella Efdé, vice-voorzitter Raad van Toezicht SWV VO Gelderse Vallei, via het bestuurssecretariaat tel. 0317 – 465 853.

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding