bordschrijven_web

Vacature SVZH

LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SAMENWERKENDE VRIJESCHOLEN ZUID HOLLAND (SVZH)

Binnen onze Raad van Toezicht hebben we een vacature met het aandachtsgebied Onderwijskwaliteit en -vernieuwing.

PROFIEL ONDERWIJSKWALITEIT EN -VERNIEUWING

Voor de portefeuille Onderwijskwaliteit en -vernieuwing vragen wij voorts:

  • deskundigheid op het terrein van onderwijskwaliteit; -vernieuwing en vrijeschoolidentiteit;
  • kennis van het wettelijk kader waarbinnen SVZH opereert (pré);
  • gesprekspartner met betrekking tot zijn/haar portefeuille;
  • relevant netwerk in de onderwijswereld;
  • ervaring als toezichthouder (pré);
  • u woont in de regio waar onze stichting in opereert (pré)

RAAD VAN TOEZICHT BIJ SVZH

In relatie tot de bestuurder heeft de Raad van Toezicht vier taken: toezicht houden, adviseren, stimuleren en de werkgeversfunctie. Een belangrijke taak van de Raad is het goedkeuren van het strategisch en financieel beleid. Daarbij is zij kritisch met betrekking tot beleidsformulering en beleidsuitvoering; wijs en constructief in haar advisering aan de bestuurder; uitdagend, richtinggevend en actief met betrekking tot vernieuwing.
De Raad van Toezicht van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. De Raad kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt. De Raad werkt met portefeuilles/aandachtsgebieden. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht en advisering op het geheel.

Interesse?

Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met: de voorzitter RvT: de heer N. de Schrijver. Tel: 06-30172742

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 30/11/2020, t.a.v.: Bestuursbureau, N. de Schrijver, voorzitter RvT
Email: vacature@svzh.nl

Zie voor meer informatie over Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland: www.svzh.nl
https://vrijeschoolleerkracht.svzh.nl/vacature/lid-raad-van-toezicht

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding