bordschrijven_web

Vacature Stichting voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland

De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (VVNH), hierna te noemen “stichting” bestaat uit drie vestigingen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland: het Geert Groote College in Amsterdam, de Adriaan Roland Holst School in Bergen en het Rudolf Steiner College in Haarlem. De drie vestigingen bieden vwo, havo en vmbo-t en verzorgen in totaal het onderwijs voor ruim 2.500 leerlingen. Meer informatie over de afzonderlijke middelbare scholen is te vinden op de volgende websites: ggca.nl, rscollege.nl en arh.nl.

De Raad van Toezicht zoekt per 1 juli 2021:

Twee leden voor de Raad van Toezicht

met deskundigheid op het gebied van financiën en/of juridische zaken

Specifiek profiel Lid Raad van Toezicht met deskundigheid op het gebied van financiën
De Raad van Toezicht bevordert diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving. Gezien de samenstelling van de raad heeft de raad behoefte aan vervulling van de vacature van lid van de RvT door een persoon met deskundigheid op het gebied van financiën. Het nieuwe lid neemt deel aan de auditcommissie.

Specifiek profiel Lid Raad van Toezicht met deskundigheid op het gebied van juridische zaken
De raad heeft daarnaast behoefte aan vervulling van de vacature van lid van de RvT door een persoon met deskundigheid op het gebied van juridische zaken. Het nieuwe lid zal deel uitmaken van de remuneratiecommissie.

De leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen door hun kennis en/of ervaring een breed scala van maatschappelijke sectoren. Op basis daarvan leveren zij extra kwaliteit aan het Voortgezet Vrijeschoolonderwijs. Bij voorkeur hebben zij kennis, ervaring of feeling met vrijeschoolonderwijs of willen zich daarin verdiepen.

Vergoeding
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die is gebaseerd op de richtlijnen van de VTOI.

Procedure
Heeft u interesse in de functie dan zien wij uw reactie graag tegemoet voor 1 mei 2021.

U kunt reageren door te mailen naar info@grootinadvies.nl, o.v.v. sollicitatie lid RvT.
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van toezicht, mevrouw W. Groot via: 06 15 27 06 59.

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding