bordschrijven_web

Vacature Stichting Robijn

Lid Raad van Toezicht

De functie

De Raad van Toezicht van Stichting Robijn is op zoek naar een lid met een onderwijskundig profiel. Heeft u kennis over en ervaring met het onderwijs op strategisch niveau, inzicht in de ontwikkelingen rondom inclusiever onderwijs en een visie die zowel schooloverstijgend als leerlinggericht is? En gaat uw kennis en ervaring gepaard met een reflectieve houding op de ontwikkelingen in de samenleving en het onderwijs als geheel?

De Raad van Toezicht van Robijn is collectief verantwoordelijk en werkt op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid. De raad oefent toezicht uit en toetst de wijze waarop de bestuurder de organisatie stuurt en de resultaten daarvan, waarbij de raad dit zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Daarnaast is de Raad van Toezicht adviseur, klankbord en werkgever van de bestuurder. De Raad van Toezicht verricht haar taken onafhankelijk. Robijn staat aan het begin van een nieuwe fase in haar professionele ontwikkeling. Van het nieuwe lid wordt hieraan een actieve deelname verwacht.

Als lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs bent u gesprekspartner voor de bestuurder, directeuren en GMR en kunt u een vertaling maken naar strategische en beleidsmatige aspecten rondom onderwijskwaliteit die voor de raad van belang zijn. U kunt de raad meenemen in afwegingen en overwegingen hierin.

Leden van de Raad van Toezicht worden in principe door beide gemeenten benoemd voor een termijn van vier jaar, die maximaal eenmalig met vier jaar verlengd kan worden. Het betreft een vacature die op bindende voordracht van de oudergeleding van de GMR zal worden ingevuld.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving- & selectieprocedure voor Stichting Robijn. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 29 augustus 2022 voor 09.00 uur via deze link.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding