bordschrijven_web

Vacature Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Oldebroek e.o.

Stichting De Akker zoekt een:

Lid raad van toezicht (M/V)

De raad van toezicht van Stichting De Akker houdt toezicht op en adviseert het college van bestuur. Sinds augustus 2020 werken we samen met een nieuwe bestuurder. De raad bestaat uit leden met uiteenlopende achtergronden. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen we een bijdrage leveren aan de verdere doorontwikkeling van het onderwijs binnen de stichting. De benoeming komt tot stand vanwege het einde van de benoemingstermijn van één van de leden.

Wie zijn wij?

Je treft een professionele en informele setting waar het draait om de doorontwikkeling van de stichting. Je deelt de ambitie om de stap te maken van geformaliseerd naar waardengedreven toezicht zoals beschreven in onze toezichtsvisie. Als toezichthouder stel je je onafhankelijk op en ben je tegelijk in staat om vanuit betrokkenheid te adviseren en toezicht te houden.

Wie zoeken wij?

Ons nieuwe lid voor de raad van toezicht:

  • is mensgericht en verbindend;
  • heeft financieel inzicht en leest makkelijk begrotingen en financiële rapportages;
  • is analytisch en besluitvaardig;
  • heeft oog voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen en past deze in;
  • gedraagt zich conform de Code Goed Bestuur van de PO-raad;
  • is christen, herkent zich in de identiteit van de stichting en draagt hieraan bij.

Gelet op de huidige samenstelling van de leden van de raad van toezicht zoeken wij een kandidaat die bijdraagt op het gebied van financiën. Denk bijvoorbeeld aan het inzoomen op de begroting en jaarrekening. Is het profiel voor jou herkenbaar, maar heb je nog weinig toezichthoudende ervaring? Ook dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Duur en tijdsbesteding

Het betreft een benoeming voor vier jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming. De verwachte tijdsbesteding bedraagt gemiddeld 6 uur per maand, gekoppeld aan ongeveer 10 bijeenkomsten per jaar. Naast vier vergaderingen met het CvB en intern overleg betreft het vergaderingen van de auditcommissie, werkbezoeken en overleg met de GMR en locatiedirecteuren. De vergoeding bedraagt zo’n € 3.000,-- per jaar.

Meer weten?

Voor informatie kun je contact opnemen met Carlo van Dijk, voorzitter RvT, telefoonnummer: 06-51351262.

Solliciteren

Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 5 mei via rvt@deakker.nu. De gesprekken vinden plaats op 17 en 20 mei in de middag.

Stichting De Akker

De Akker is een stichting voor Primair onderwijs met zeven basisscholen, verdeeld over de kernen Hattemerbroek, Kamperveen, ‘t Loo, Noordeinde, Oldebroek en Wezep.
De stichting wil door opvoeding en onderwijs een optimale omgeving bieden waar kinderen hun gaven en talenten ontwikkelen. Het christelijk geloof is de basis van waaruit stichting De Akker werkt. Bij stichting De Akker werken meer dan 120 professionals en er wordt lesgegeven aan ongeveer 950 leerlingen.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding