bordschrijven_web

Vacature Stichting Krimpenerwaard College

Stichting Krimpenerwaard College
zoekt per 1 januari 2021

een lid voor de raad van toezicht

Het Krimpenerwaard College kent vanaf 1 januari 2011 een bestuursstructuur waarbij het toezicht op bestuur en beleid wordt uitgevoerd door een raad van toezicht, bestaande uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De raad van toezicht handelt vanuit de principes van de Governance Code Voortgezet Onderwijs en zal naar verwachting ca. zes keer per jaar bijeenkomen.

Functie-eisen

Van de raad als geheel wordt verwacht dat deze:

  • qua achtergrond en deskundigheid complementair is samengesteld;
  • qua samenstelling en taakopvatting rekening houdt met de diversiteit in de samenleving.

Van leden van de raad wordt verwacht dat zij:

  • een brede maatschappelijke belangstelling hebben en affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van het onderwijs en die van de stichting in het bijzonder;
  • hun taak onafhankelijk, en zonder last of ruggespraak vervullen;
  • beschikken over een HBO-/academisch denk- en werkniveau;
  • in staat zijn hoofd- en bijzaken te onderscheiden en zich als toezichthouder op bestuurlijke hoofdlijnen te concentreren;
  • geëngageerd, maar met voldoende distantie kunnen kijken naar en oordelen over het werk van het bestuur en van de school als geheel;
  • inzicht hebben in en, zo mogelijk, ervaring hebben met de toezichthoudende taak en in staat zijn deze in teamverband uit te voeren;
  • voldoende tijd beschikbaar stellen en bereid en in staat zijn vrijwel alle vergaderingen van de raad bij te wonen en zich daarop terdege voor te bereiden;
  • persoonlijke kwaliteiten hebben zoals reflectief vermogen, relativeringsvermogen, een open en toegankelijke houding, besluitvaardigheid, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, collegiale opstelling en het vermogen om medeverantwoordelijkheid te dragen voor de beslissingen van de raad als geheel.

Aan de regioverbondenheid van de nieuwe leden hecht de raad van toezicht grote waarde.

Profiel kandidaat

Voor deze vacature zoekt de raad van toezicht specifiek naar een kandidaat die beschikt over aantoonbare financiële expertise.

Sollicitaties

Belangstellenden nodigen wij uit hun sollicitatie, voorzien van curriculum vitae en achtergrond vóór 5 oktober a.s. te sturen naar het mailadres nwa@kwcollege.nl t.a.v. mevrouw E. Steenwijk (vz) onder vermelding van “sollicitatie raad van toezicht”.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats met een afvaardiging van de reeds benoemde leden van de raad van toezicht en de bestuurder.

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding