bordschrijven_web

Vacature Stichting Interregionaal Onderwijs Zaanstad

SIOZ is een jonge stichting die in 2020 gefuseerd is. De stichting verzorgt basisonderwijs aan 4 scholen in Rotterdam, Zaandam en Amsterdam. Met haar ca 800 leerlingen is de stichting relatief klein. Twee basisscholen zijn algemeen bijzonder en twee basisscholen hebben een islamitische signatuur. De identiteit en visie van de stichting is in een notitie vastgelegd waarmee de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft ingestemd. De Raad van Toezicht onderschrijft de identiteit en visie. In het transformatieproces waarin de stichting zich bevindt, ligt het accent op de omslag naar een professionele organisatie.

Onze Raad van Toezicht is op zoek naar een nieuw lid. Als lid van de Raad van Toezicht adviseer, ondersteun en zie je toe op het zo goed mogelijk presteren en functioneren van de gehele organisatie, het College van Bestuur en onze scholen. De onderwerpen waar de Raad van Toezicht zich mee bezighoudt zijn onder andere werkgeverschap, financiële verantwoording (jaarverslag/jaarrekening), beleid en andere zaken die in de statuten zijn vastgelegd. Ook overlegt de Raad van Toezicht met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding