bordschrijven_web

Vacature Stedelijk Dalton Lyceum

De organisatie
Het Stedelijk Dalton Lyceum (SDL) ressorteert als schoolorganisatie onder het gezag van de zelfstandige Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht. Het Stedelijk Dalton Lyceum is een brede school met drie locaties respectievelijk voor vmbo, mavo-havo, en atheneum/gymnasium. Hiernaast heeft het SDL een afdeling met een Internationale Schakelklas.

Het Stedelijk Dalton Lyceum telt circa 2200 leerlingen en heeft een stabiel leerlingenaantal. Er wordt sterk ingezet op Informatie, PR en Marketing waardoor ouders en leerlingen uit Dordrecht en omgeving bewust kiezen voor de Dalton aanpak en de onderwijskwaliteit van het Stedelijk Dalton Lyceum. Met 158 fte onderwijzend personeel (OP) en 44 fte onderwijsondersteunend personeel (OOP) worden resultaten bereikt die door de onderwijsinspectie als positief worden aangemerkt.

De vacature
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat momenteel uit 5 leden en wordt in 2019 en 2020 geheel vernieuwd vanwege het verstrijken van de opeenvolgende zittingstermijnen van de zittende leden. Vanaf januari 2020 zal de werving van de laatste twee kandidaten plaats vinden met de expertises op het gebied van Communicatie, PR en marketing en Onderwijs, ICT en Kwaliteit.

Meer informatie over deze vacatures en het uitgebreide profiel kunt u vinden op onze website: www.dalton-dordrecht.nl.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding