bordschrijven_web

Vacature SPOLT

Lid Raad van Toezicht m/v

Binnenkort ontstaat door het bereiken van de maximale zittingstermijn een vacature. Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier vormt het bevoegd gezag van 14 basisscholen en 1 SBO-school. Met 230 personeelsleden wordt onderwijs verzorgd aan ca. 2300 kinderen.

Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat met gevoel voor en kennis van de pedagogische ontwikkeling van kinderen en van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen in het primair onderwijs.

Op www.spolt.nl kunt u de profielschets, het reglement, de strategische koers en de statuten van SPOLT inzien.

Voor meer informatie over deze vacature of een verzoek tot mondelinge toelichting door een lid van de Raad van Toezicht of het College van Bestuur kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Uw brief met motivatie en CV, gericht aan de Raad van Toezicht SPOLT t.a.v. Remco Ververs (Voorzitter) ontvangen wij graag uiterlijk 27 juli per email (bestuursbureau@spolt.nl).

De eerste gesprekken vinden plaats in week 34 of 35.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding