bordschrijven_web

Vacature SBO De Vlieger

De raad van toezicht van SBO de Vlieger te Leiden zoekt

Lid raad van toezicht (v/m) per 1-4-2023

De raad zoekt in verband met het terugtreden (per 1-4-2023) van een van haar leden een nieuw lid.
De gedachten gaan uit naar iemand met een ‘breed’ onderwijskundig profiel die terdege zicht heeft op het speelveld waarin SBO-scholen zich dienen te bewegen. Van de beoogde kandidaat vragen wij ook een actieve rol in de doorontwikkeling van de raad als geheel.

Voor een nadere toelichting op het profiel: zie de bijlage.

SBO de Vlieger is een gezonde organisatie die een onmisbare rol vervult in het passend onderwijs in de Leidse regio. Naast een lesplek voor ongeveer 260 leerlingen, biedt de school expertise aan het basisonderwijs.

Home (sbodevlieger.nl)

De raad vergadert normaliter 5 keer per jaar en heeft daarnaast inhoudelijke en evaluatieve bijeenkomsten. De raad werkt met de commissies financiën (auditcie), onderwijs&kwaliteit en werkgeverszaken. In de laatste commissie rouleren de leden – naast de voorzitter - jaarlijks. De commissies vergaderen enkele keren per jaar.
Ook op bijzondere gelegenheden is de aanwezigheid gewenst, alsmede bij de te plannen schoolbezoeken. De raad werkt vanuit een filosofie die aansluit bij de kernwaarden van de school: Verdraagzaamheid, Verbinding, Vindingrijkheid en Veerkracht Raad van Toezicht (sbodevlieger.nl)
De vergoeding bedraagt € 1800 per jaar.

Procedure:

U stuurt uw korte motivatie en CV vóór 14 januari 2023 naar raadvantoezicht@sbodevlieger.nl
Op eind januari 2023 vinden de gesprekken met de benoemingsadviescommissie plaats. Deze bestaat uit de directeur/bestuurder, een personeelslid, een afvaardiging van de mr en twee leden van de rvt.
Nadere telefonische informatie kunt u krijgen van de voorzitter van de rvt (06-12734337), Bart Bruyns.

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding