bordschrijven_web

Vacature Pro College regio Nijmegen

Vacature Lid Raad van Toezicht, Pro College regio Nijmegen

“Pro College regio Nijmegen begeleidt elke leerling naar werk, inkomen of een vervolgopleiding, zodat die leerling een zelfstandig bestaan op kan gaan bouwen in onze samenleving.” Luidt de missie van de stichting voor praktijk onderwijs bestaande uit vier scholen en een Kernteam werk met ruim 525 leerlingen. Ruim 100 medewerkers werken vanuit de kernwaarden trots & plezier, flexibiliteit, leren, respect, ambitieus en eigenaarschap.

De vijf leden van Raad van Toezicht vullen elkaar aan qua inhoud en stijl. De raad streeft ernaar dat de regionale binding en de inhoudelijke kennis goed is geborgd. Vanuit dat streven en het vertrek van één de leden, is de raad op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht,

een strategisch gesprekspartner die staat voor het praktijk onderwijs

De nieuw aan te stellen toezichthouder is iemand met zicht op en kennis van het sociale domein (in de brede betekenis van het woord). Iemand die op basis hiervan de verkenning en discussies over de (na)zorgstructuur van de scholen verscherping en verdieping kan geven. Iemand met dusdanige bagage dat hij op strategisch niveau een gesprekspartner is voor zowel de raad als de bestuurder. Iemand met bedrijfskundige kennis of achtergrond. Iemand die de unieke positie van het praktijkonderwijs binnen het voortgezet onderwijs en dus van het Pro College herkent. Iemand die aanvoelt dat de landelijke en regionale ontwikkelingen (politiek, maatschappelijk, economisch) voor het praktijkonderwijs een andere uitwerking kunnen hebben en dus mogelijk een andere aanpak dan wel insteek vereisen.

Voor het volledige profiel en procedure verwijzen we naar het bijgevoegde document en voor meer informatie over de organisatie naar www.procollege.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met mw Lutein Schotel – 06 26 850 775. Sollicitaties ontvangen wij graag vóór woensdag 23 september aanstaande.

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding