bordschrijven_web

Vacature Optimus Primair Onderwijs

Optimus Primair Onderwijs zoekt een lid voor zijn Raad van Toezicht

Over Optimus

Optimus Primair Onderwijs is een ondernemende en ambitieuze stichting voor primair onderwijs met 40 scholen in de gemeenten Land van Cuijk, Maashorst en Oss.
De stichting verzorgt onderwijs voor circa 6000 leerlingen en heeft ruim 650 medewerkers. De scholen van Optimus verschillen van elkaar qua omvang en schoolconcept. Sommige scholen liggen in wijken van grotere plaatsen en andere scholen zijn de enige school in een klein dorp. De omvang van de scholen varieert daarmee tussen de 50 en 550 leerlingen.

Het koersplan 2022-2026 draagt de titel ’Optimus Wereldscholen’ en biedt focus, inspiratie en creatieve spanning om Wereldonderwijs aan te bieden nu en in de toekomst. Passend bij de behoeften van de kinderen en de samenleving. Optimus staat voor het beste onderwijs voor de kinderen die aan onze Wereldscholen zijn toevertrouwd. Zij staan centraal in onze koers. Het beste onderwijs kun je alleen realiseren wanneer ook de mensen die direct en indirect zorgdragen voor de kwaliteit van onderwijs en organisatie centraal staan. Wij kiezen daar expliciet voor.

De komende jaren ligt naast uiteraard de kwaliteit van het onderwijs de nadruk op het aantrekken, boeien en binden van voldoende gekwalificeerd personeel, het verder ontwikkelen van Optimus als kennisintensieve organisatie en het optimaliseren en verduurzamen van onze gebouwen. Optimus heeft de kwaliteit van onderwijs en organisatie aantoonbaar goed op orde. Hetzelfde geldt voor de inrichting van de governance.

Het dagelijks bestuur en de algehele eindverantwoordelijkheid voor Optimus is belegd bij een tweehoofdig College van Bestuur (CvB). Iedere school heeft een eigen schoolleider. Het CvB en de scholen worden ondersteund door het bestuurskantoor waar de afdelingen Onderwijs, HRM, Beheer en Control, Facilitaire zaken, Secretariaat en de overige Backoffice zijn gehuisvest. Optimus werkt met het oog op versterking van het regionaal onderwijs intensief samen met collega-besturen uit het primair onderwijs.

Naast het CvB kent Optimus een Raad van Toezicht, die verantwoordelijk is voor het interne toezicht. Het externe toezicht ligt bij de Inspectie van het Onderwijs.

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding