bordschrijven_web

Vacature OcTHO

OcTHO zoekt drie leden voor de Raad van Toezicht, bij voorkeur met kennis en ervaring op het gebied van financiën, huisvesting, HRM, ICT en/of juridische aangelegenheden. Zodra de leden aangesteld zijn, zal uit het midden van de RvT een voorzitter gekozen worden.

Wie ben jij?
• Ten minste HBO denk- en werkniveau;
• Visie op openbaar onderwijs en kennis van actuele ontwikkelingen;
• Ervaring in, of affiniteit met een bestuurlijke of toezichthoudende functie;
• Kennis van en ervaring met maatschappelijke/bestuurlijke procedures en processen alsmede de maatschappelijke en financiële verantwoordingssystematieken;
• Het vermogen de bestuurder te adviseren waardoor de klankbordrol wordt vervuld;
• Het vermogen op strategisch niveau te opereren;
• Het vermogen tot het doorgronden/analyseren van beleidsdocumenten en evaluatie van de eigen werkwijze en die van de bestuurder;

Arbeidsvoorwaarden
• De gemiddelde tijdsinvestering is 5 tot 7 uur per maand.
• De bezoldiging is vastgesteld en gebaseerd op het door de VTOI gepubliceerde document: ‘Handreiking honorering toezichthouders’. De ondergrens hiervoor ligt op € 4.000,- en is afhankelijk van de rol en de commissie waarin je functioneert.

Heb je interesse?
Dan ontvangen we graag uiterlijk 31 maart jouw CV en motivatiebrief per mail: RvT OcTHO, t.a.v. benoemingsadviescommissie via s.vanbladel@spijtenburg.nl.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding