bordschrijven_web

Vacature Mytylschool Roosendaal

Lid Raad van Toezicht Mytylschool Roosendaal

De functie

De raad van toezicht van Mytylschool Roosendaal zoekt per 1 augustus 2021 nieuwe leden. Als lid van de raad van toezicht houdt u vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid toezicht op een schoolorganisatie gespecialiseerd in het geven van onderwijs, opvoeding en pedagogische begeleiding aan leerlingen met een chronische ziekte of lichamelijke of meervoudige handicap, al dan niet in combinatie met andere functionele beperkingen. U heeft dan ook een groot hart voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en bent maatschappelijk betrokken.

Voor u is toezichthouden de basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid met een goede balans tussen waardegedreven en resultaatgericht toezicht. U bent een prettige sparringpartner en versterkt de raad van toezicht met open en kritische blik. Met kennis van zaken geeft u raad aan de directeur-bestuurder. Het voeren van de kritische dialoog met de bestuurder over doelen, besturing, haalbaarheid, risico’s, resultaten en hun onderlinge samenhang behoort tot uw kerntaak als toezichthouder. Proactief, toekomstgericht en met een scherp bewustzijn voor toezicht en bestuur geeft u hier invulling aan. U bent daarbij gericht op het belang van de organisatie in zijn geheel en de kwaliteit van het onderwijs in het bijzonder. De leden van de raad van toezicht functioneren onafhankelijk, zonder last of ruggespraak of onverenigbaarheden.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor Mytylschool Roosendaal. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 10 mei 2021 voor 09.00 uur via deze link.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding