bordschrijven_web

Vacature LMC-VO

LMC Voortgezet Onderwijs in Rotterdam heeft 23 scholen voor voortgezet onderwijs en een Eenheid Zorg in Rotterdam. De scholen bieden praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium aan ruim 8.500 leerlingen.

Momenteel is er binnen de Raad van Toezicht van LMC-VO een vacature voor een lid dat op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zitting heeft in de Raad van Toezicht.

Lid Raad van Toezicht

Functie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de gang van zaken binnen LMC-VO. De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van vier jaar en zijn maximaal één maal herbenoembaar. De Raad van Toezicht oefent integraal toezicht uit maar de leden hebben daarnaast elk een specifieke portefeuille. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vijf maal per jaar. De vergaderingen vinden meestal plaats in de avonduren. De commissies van de Raad van Toezicht vergaderen enkele malen per jaar. Naast de reguliere vergaderingen onderhouden de leden regelmatig contact met elkaar om het toezicht op een adequate wijze te kunnen uitoefenen. LMC-VO vindt diversiteit een belangrijk aspect in de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Profiel

U bent op dit moment werkzaam of maatschappelijk actief. U heeft kennis en ervaring op het terrein van het onderwijs (vo/mbo/hbo). Kennis van het Rotterdamse onderwijsveld is een pré. Verder heeft u een netwerk in de Rotterdamse regio. U heeft een academisch werk- en denkniveau en, bij voorkeur, ervaring als toezichthouder. Voor de leden van de Raad van Toezicht is een algemene en een meer specifieke profielschets vastgesteld. Deze profielschetsen zijn te vinden op de website www.lmc-vo.nl, onder documenten, Wervings- en selectieprocedure en profielen Raad van Toezicht.

Wij bieden

Als lid van de Raad van Toezicht krijgt u een interessante rol te vervullen voor een grote onderwijsorganisatie die midden in de Rotterdamse, multiculturele samenleving acteert.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een passende beloning voor het werk in de Raad van Toezicht.

Informatie

Meer informatie over LMC-VO kunt u vinden op de website www.lmc-vo.nl. Voor mondelinge informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Raad van Toezicht, mevrouw Verveer, telefoonnummer 088-5628629 of via het algemene nummer 010-4366766.

Gesprekken

De procedure voorziet in gesprekken met de benoemingscommissie. Deze commissie bestaat uit een lid van de Raad van Toezicht en uit de voorzitter en de secretaris van de GMR. Het eerste gesprek zal plaatsvinden op maandag 10 mei 2021.

Sollicitatie

Stuur uw brief met CV uiterlijk op 28 april 2021 per mail naar mverveer@lmc-vo.nl.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding