bordschrijven_web

Vacature KSU

De KSU is op zoek naar
Twee leden Raad van Toezicht

Heb jij affiniteit en betrokkenheid met de maatschappelijke functie van het onderwijs? Kun jij op strategisch niveau opereren, vragen stellen en adviseren? Ben jij integer en heb jij binding met de regio/stad Utrecht? Dan maken wij graag kennis met jou!

Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU)
De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Ongeveer 800 medewerkers verzorgen direct of indirect het onderwijs aan circa 7.000 basisschoolkinderen. De KSU bestuurt en beheert in de stad Utrecht 25 scholen, verdeeld over 30 locaties. Hiervan zijn twee locaties scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO). De KSU is een van de drie grotere schoolbesturen in de stad Utrecht. Het Strategisch Plan Samen Leren Leven, het jaarverslag van de KSU, de visie op toezicht en het toezicht- en toetsingskader en andere relevante informatie is te vinden op www.ksu-utrecht.nl.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de KSU. Naast de formele rollen als toezichthouder en werkgever vervult de Raad van Toezicht een klankbordrol voor het College van Bestuur en een ambassadeursrol voor de organisatie. Deze rollen zijn uitgewerkt in de Visie op toezicht, toezicht- en het toetsingskader.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Uitgangspunt is dat de Raad van Toezicht een multidisciplinaire samenstelling heeft.

Per 1 april 2022 ontstaan er door het reglementair aftreden van twee van de leden een vacature voor:

  1. Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied Onderwijs en Kwaliteit
  2. Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied Financiën en bedrijfsvoering

De beoogde kandidaten zijn deskundig op het genoemde aandachtgebied en hebben daarnaast een brede blik op onderwijs en bestuur. Met de benoeming van het nieuwe lid willen we ook de aandachtsgebieden HRM & organisatieontwikkeling en politiek-bestuurlijke kennis en ervaring invullen. Het volledige profiel en de situatieschets is te vinden via solliciteersnel.nu/raad-van-toezicht

Praktische informatie
De aanstelling als lid raad van toezicht is voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid om één keer herbenoemd te worden. Voor de rol van lid Raad van Toezicht is een bezoldiging vastgesteld van € 6.750,-- bruto per jaar. Er wordt uitgegaan van zo'n 8 bijeenkomsten per jaar.

Heb je interesse?
Solliciteer dan uiterlijk 22 februari 2023 via solliciteersnel.nu/raad-van-toezicht.
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met mevrouw Hester Stubbé, vicevoorzitter Raad van Toezicht, op telefoonnummer 06 – 20042518.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding