bordschrijven_web

Vacature Kinderopvang Roermond, Echt, Susteren en Maasgouw

Stichting Kinderopvang Roermond, Echt, Susteren en Maasgouw is op zoek naar een nieuw lid Raad van Toezicht met het aandachtsgebied Financiën.

De Raad van Toezicht van Stichting Kinderopvang Roermond (SKR) en Stichting Kinderopvang Echt – Maasgouw (SKEM) zoekt versterking. De huidige Raad bestaat uit vier leden, inclusief de voorzitter. Het toezicht verloopt conform de Governancecode Kinderopvang.

De huidige Raad van Toezicht is vertegenwoordigd binnen vier specifieke aandachtexpertise gebieden:
• Expertise Finance
• Expertise Strategie en Organisatie
• Expertise Kinderopvang, Positionering & Marketing
• Expertise op het gebied van Human Resources
Conform het rooster van aftreden ontstaat op korte termijn een vacature voor een lid Raad van Toezicht met het aandachtsgebied Finance. De functie van voorzitter wordt vervuld vanuit de huidige leden.

Eisen voor het specifieke aandachtsgebied:
• Expert op het gebied van financiële bedrijfsvoering
• Planning (risicobeheersing)
• Inzicht in bedrijfseconomische analyses en inrichting van financiële, administratieve processen en procedures
• Lezen en interpreteren van de financiële verslaglegging, rapportages, jaarstukken en begrotingen
• Heeft overleg met de externe accountant
• Is sparringpartner van de Bestuurder op financieel gebied en in de breedste zin van het woord.

Voor het bedrijfsprofiel, informatie over de procedure en de contactgegevens verwijzen wij u graag naar de bijlage.

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding