bordschrijven_web

Vacature Kind & Co Ludens

In de Raad van Toezicht ontstaat dit najaar, door het aflopen van de maximaal benoembare periode van één van de leden, een vacature voor de functie van:

Lid van de Raad van Toezicht (V/M)

Kind & Co Ludens is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie in het midden van het land, gesitueerd in en rondom de stad c.q. de provincie Utrecht. Tot onze kernbegrippen behoren: kwaliteit, duurzaamheid, continuïteit, creativiteit, samenwerking, ondernemerschap. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en medewerkers zich kunnen ontwikkelen en dragen vanuit ons maatschappelijk hart graag een steentje bij aan een inclusieve samenwerking. De organisatie biedt alle vormen van kinderopvang en is tevens actief in de peuteropvang inclusief voorschoolse educatie. De stichting exploiteert 83 kinderdagverblijven, 221 locaties voor buitenschoolse opvang, 148 peutergroepen/VE en een gastouderbureau. Eind 2022 waren ca 3280 medewerkers werkzaam binnen de diverse werkvelden.

Wij zoeken een nieuw lid die:

  • Affiniteit heeft met de kinderopvang en maatschappelijke ondernemingen;
  • Aantoonbare financiële en bedrijfseconomische kennis heeft;
  • Bedreven is in relatie/netwerkbeheer;
  • Transparant communiceert;
  • Onafhankelijkheid en betrokkenheid combineert;
  • Geen verbinding heeft met een andere kinderopvangorganisatie of het (basis)onderwijs binnen het werkgebied van Kind & Co Ludens.

En bij voorkeur:

  • Al (ruime) ervaring heeft in een toezichthoudende rol;
  • Kennis heeft van openbaar bestuur en/of politiek.

Procedure

  • Wij zien uw reactie graag, in de vorm van een mail met motivatie en bijgevoegde CV, uiterlijk op 30 september tegemoet. Deze graag richten aan Kind & Co Ludens, t.a.v. de selectiecommissie RvT, e-mail: rvt@kindencoludens.nl
  • Na de briefselectie wordt op 15 november in de avonduren een gesprekscarrousel gepland met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding