bordschrijven_web

Vacature IJsterk Kinderopvang

IJsterk Kinderopvang BV biedt in 10 kinderdagverblijven in het Amsterdamse centrum dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Elk dagverblijf heeft een eigen identiteit, die tot uitdrukking komt in een eigen pedagogische visie. IJsterk stelt de maatschappelijke opgave van het bieden van goede en veilige kinderopvang centraal, streeft een zakelijke benadering na, maar heeft geen winstoogmerk.

In de Raad van Commissarissen hebben drie leden zitting. In verband met het rooster van aftreden, is er een vacature van lid RvC met het aandachtsgebied pedagogiek die:

  • affiniteit heeft met de missie en visie van de organisatie en die de doelstelling onderschrijft;
  • zich committeert aan de waarden die horen bij IJsterk: integriteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid, verbinding en professionaliteit;
  • beschikt over werk/denkniveau aansluitend op en passend bij de behoeften van de organisatie;
  • beschikt over een goede balans tussen betrokkenheid en distantie en die rolvast is.

Specifiek voor deze positie:

  • beschikt over pedagogische kennis en ervaring;
  • kennis heeft van relevante wet- en regelgeving;
  • ervaring heeft met ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening.
    Dit lid wordt benoemd op voordracht van de OR.

Klik hier voor de gehele profieltekst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding