bordschrijven_web

Vacature Fritz Redlschool

Wegens het aftreden van twee leden van de huidige Raad van Toezicht is een vacature ontstaan voor
een lid met financieel economische kennis (A)
een lid met kennis van de psychiatrie (B)

Het lid met kennis van psychiatrie betreft de zetel waarvoor de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht het recht heeft een bindende voordracht te doen.

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij voldoen aan de in het profiel voor de leden van de Raad van Toezicht gestelde vereisten
De stichting kent een stichtingsstructuur met een Raad van Toezicht, een College van Bestuur en MR (en een nog op te richten Raad van Advies).

De cv’s en motivatiebrieven graag voor 28 oktober per email sturen aan Mevr. W. de Graaf (w.graaf@redl.nl) o.v.v. ‘sollicitatie RvT Redlschool vacature A (of B)’.

Er is sprake van een passende vergoeding binnen de geadviseerde richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvT, Mevr. Prof. Dr. F.E. Scheepers via Annick van ’t Land.
Mail: psystafsecretariaat@umcutrecht.nl of telefoon 088 75 560 25.

De gesprekken zullen plaatsvinden op 6 november tussen 16 en 18 uur.

Zie volledige vacature.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding