bordschrijven_web

Vacature Fedra

Vacature Lid Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht toetst het beleid en het functioneren van Fedra aan de missie, visie en de uitgezette koers en staat het College van Bestuur met raad en daad terzijde. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. De samenstelling is zodanig dat de leden complementair aan elkaar zijn. Ieder beschikt over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om gezamenlijk een evenwichtig multidisciplinair team te vormen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Elk lid is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de stichting als geheel.

Klik hier voor de volledige vacature.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding