bordschrijven_web

Vacature Erfgooiers College

De Raad van Toezicht van het Erfgooiers College te Huizen is op zoek naar kandidaten voor de vacatures van

voorzitter en (algemeen) lid Raad van Toezicht

De vacatures in de Raad van Toezicht ontstaan met ingang van het schooljaar 2023-2024 door het aflopen van de reguliere zittingstermijn van twee leden. De Raad zoekt kandidaten met kennis en ervaring op het gebied van: HR, juridisch, financieel/commercieel of onderwijs. De Raad zoekt naast een algemeen lid ook een ervaren voorzitter die verbindend en transparant is en voldoende flexibiliteit heeft voor de extra contactmomenten met de bestuurder.

De organisatie
Het Erfgooiers College is een zelfstandige brede scholengemeenschap voor protestants- christelijk onderwijs die onderwijs biedt aan ongeveer 1000 leerlingen en werkgever is van ongeveer 110 enthousiaste en betrokken medewerkers. Op het Erfgooiers College zijn waarden als respect, waardering, zorg, aandacht en betrokkenheid belangrijk. Er heerst een prettig leer- en werkklimaat. Ook is verbinding een groot thema. Verbinding met elkaar, maar ook met de wereld. We willen dat onze leerlingen groeien tot wereldburgers die stevig in hun schoenen staan en van betekenis zijn in onze maatschappij. Kijk ook op: www.erfgooiers.nl.

Gezien de uitdagingen in de onderwijssector zoekt de Raad kandidaten die zicht hebben op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en in staat zijn om die onafhankelijk en integer vanuit de christelijke identiteit te vertalen naar kaders voor het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. De Raad treedt op als werkgever van de bestuurder en houdt toezicht op de uitvoering van de taken en uitoefening van de bevoegdheden door het College van Bestuur als ook op de algemene gang van zaken in de stichting. Daarnaast geeft de Raad advies en fungeert als toetsend klankbord voor de bestuurder.

Naast de acht reguliere vergaderingen samen met het College van Bestuur, zijn er drie commissies: een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een kwaliteitscommissie. Jaarlijks wordt het functioneren van de Raad van Toezicht geëvalueerd.

Voorwaarde tot benoeming tot lid van de Raad van Toezicht is het onderschrijven van de grondslag en het doel van de Stichting, zoals vastgelegd in de statuten.

Geïnteresseerd? We nodigen u van harte uit om te reageren. Graag zien wij uw motivatiebrief en CV tegemoet. Deze kunt u sturen aan Emmy Gooijer (secretariaat), eg.gooijer@erfgooierscollege.nl , bij haar kunt u ook een gedetailleerde profielschets en de statuten van de Stichting opvragen. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Olaf van Dijk, voorzitter Raad van Toezicht (via eg.gooijer@erfgooierscollege.nl).

Sluitingsdatum vacature: 20 februari 2023

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding