bordschrijven_web

Vacature Dynamiek Scholengroep

Stichting Dynamiek Scholengroep verzorgt met 19 basisscholen waarvan één school voor speciaal basisonderwijs in Horst aan de Maas en Venray met veel passie thuisnabij onderwijs. Dynamiek wil leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling tot kritisch, democratisch burger. Wij dragen bij aan een brede ontwikkeling van onze leerlingen, bieden kennis en stimuleren nieuwsgierigheid en een open en ontdekkende houding. Eigenaarschap, verbinding en groei zijn onze kernwaarden. Hiertoe nemen wij initiatief en verantwoordelijkheid. Vanuit gezamenlijke kaders maken wij eigen keuzes.

Wegens het verstrijken van de laatste termijn van twee leden van de Raad van Toezicht zijn wij met ingang van 1 januari 2021 op zoek naar twee:

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

scherp op de inhoud - oog voor relatie – passie voor onderwijs

De Raad van Toezicht ziet toe op de werkwijze en het beleid van het College van Bestuur, in relatie met de statutaire doelstellingen en de grondslag van de stichting. Daarbij is specifiek aandacht voor de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de organisatie. De Raad van Toezicht is werkgever van het tweekoppige College van Bestuur en staat hen bij met advies. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Minimaal 4 keer per jaar vergadert de Raad van Toezicht met het College van Bestuur, daarnaast met de GMR en is er een jaarlijkse themavergadering. Eenmaal per jaar heeft de RvT een bezinningsdag. Deze activiteiten vragen een minimale beschikbaarheid van 1 dag per maand.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken twee integere betrokken toezichthouders met onder andere:

  • Een warm hart voor de ontwikkeling van jonge mensen, met geloof in ons ‘Koersplan 20-24’
  • Een voorwaartse blik m.b.t. wat nodig is om onze strategische doelen te realiseren
  • Het vermogen om met een constructieve, toegankelijke en verbindende houding bij te dragen aan een goede samenwerking met CvB, GMR en andere partijen binnen en buiten onze organisatie
  • Het vermogen om advies en toezicht positief kritisch uit te kunnen oefenen en tevens een inspirerend klankbord voor de bestuurders te zijn
  • Een academisch denkniveau door opleiding of werkervaring

Voor de huidige twee vacatures zijn wij op zoek naar kandidaten met specifieke expertise op het gebied van Onderwijs en strategisch HRM. Daarnaast vinden we het voor de samenstelling van onze RvT belangrijk dat minstens één van de kandidaten een sterke financiële achtergrond heeft en één kandidaat ervaring heeft als toezichthouder.

Meer informatie?

Meer inhoudelijke informatie over deze vacature is te vinden op www.dynamiek.nu. Op deze website is tevens het koersplan 20-24 en andere relevante informatie beschikbaar. Karin Albers, College van Bestuur of Chrit de Koning, voorzitter RvT zijn bereid eventuele overige vragen te beantwoorden. Zij zijn beide bereikbaar op 077-4678020.

Solliciteren?

Spreekt deze vacature je aan en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan je sollicitatie o.v.v. vacaturenummer 20.31 naar hr@dynamiek.nu. De reactietermijn voor deze vacature sluit op 27 september 2020.

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding