bordschrijven_web

Vacature Delta Scholengroep

Vacatures Raad van Toezicht

Delta Scholengroep verbindt 25 PO-scholen verspreid over de gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum, Oost-Gelre en Berkelland. Delta Scholengroep verzorgt onderwijs voor bijna 6.000 kinderen die in hun leerproces worden begeleid door ruim 600 medewerkers. In de afgelopen drie jaar is er een nieuw College van Bestuur (CvB) aangesteld, heeft het Delta Bureau een transitie ondergaan, zijn er veel schooldirecteuren met pensioen gegaan en/of op een andere school gestart en is recent de nieuwe strategische koers vastgesteld. De Raad van Toezicht (RvT) en het CvB hebben daarnaast in 2019 een nieuw toezichtkader afgesproken.

De RvT kent al jaren een stabiele bezetting. Twee leden zullen in het schooljaar 2020/2021 de Raad van Toezicht verlaten vanwege het vervolmaken van de maximale zittingsduur van twee termijnen.
Conform de statuten stelt de RvT voor deze vacatures een gewenst profiel op. Onderstaand document geeft invulling aan die verplichting.

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding