bordschrijven_web

Vacature De Waerdenborch

Twee leden Raad van Toezicht

Juridisch en financieel

Onder Stichting Waerdenborch, statutair gevestigd in de gemeente Rijssen-Holten, valt de De Waerdenborch, een scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs met locaties in Holten en Goor. De Waerdenborch verzorgt onderwijs van vmbo basis/kader tot en met gymnasium. Innovatiegerichtheid binnen de school komt terug in de talentstromen voor technasium, Internationalisering & Ondernemen, Kunst & Cultuur, Techniek en Sport en specialisaties zoals het International Business College en Wetenschapsoriëntatie. De locatie Goor verzorgt afsluitend onderwijs op het niveau vmbo(g)t.

De Waerdenborch heeft ongeveer 2.100 leerlingen, voor wie ruim 240 personeelsleden gezamenlijk werken aan kwalitatief goed en passend onderwijs. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen – als gevolg van demografische krimp – gedaald. De prognose laat een verdere (lichte) daling van het leerlingenaantal zien. De locaties Holten en Goor vallen elk onder een ander samenwerkingsverband.

Raad van Toezicht

De RvT bestaat uit 5 leden, conform art. 10 lid 1 van de statuten. De leden van de RvT worden benoemd door de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten.
Twee leden worden benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) en één lid op bindende voordracht van de MR als geheel. De twee overige leden worden benoemd op voordracht van de RvT. De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

Solliciteren

Hebt u interesse voor deze boeiende maatschappelijke functie? Stuur dan uw motivatie en cv aan de heer H.J. Wibbens, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Waerdenborch, uiterlijk 18 september 2020 via info@erikversteege.nl.

Download de volledige profielschets hieronder.

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding