bordschrijven_web

Vacature Attendiz (regio Twente)

Attendiz vormt een koepel voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio Twente en verzorgt onderwijs aan ongeveer 1.700 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De leerlingen volgen, afhankelijk van leeftijd en ondersteuningsbehoefte, onderwijs op één van de 12 scholen en 17 locaties in Enschede, Hengelo of Almelo. Attendiz heeft als ambitie om ervoor te zorgen dat ieder kind een onderwijsleerarrangement krijgt aangeboden dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht aandachtsgebied juridisch

  • Heeft kennis van juridische vraagstukken onder andere op het gebied van onderwijsrecht, contractrecht en arbeidsrecht;
  • Beschikt over inzicht in juridische consequenties van besluiten;
  • Heeft zicht en kennis op Governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en het bestuur;
  • Heeft affiniteit met (speciaal) onderwijs.

Specifiek profiel aandachtsgebied financiën

  • Beschikt over kennis en heeft ervaring met vraagstukken rondom financiering en de financiële continuïteit van een maatschappelijke onderneming;
  • Beschikt over kennis om budgetten, investerings- en financieringsvoorstellen, begrotingen en jaarstukken te beoordelen;
  • Beschikt over ervaring met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
  • Weet liquiditeitsrisico’s adequaat in te schatten;
  • Kan een goede gesprekspartner zijn voor de bestuurder en kan door de cijfers heen kijken.

De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling, rechtdoende aan de achtergronden en culturele diversiteit van de leerlingenpopulatie. Toezichthouders ontvangen voor hun werkzaamheden een passend honorarium.

Begeleiding

De Raad van Toezicht Attendiz heeft Erik Versteege (Erik Versteege Search) gevraagd de procedure voor de werving van nieuwe leden Raad van Toezicht te begeleiden.
Belangstellenden kunnen op www.erikversteege.nl een digitaal informatiepakket downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Versteege 06 – 1625 9779

Solliciteren

Hebt u belangstelling voor de vacature lid Raad van Toezicht Attendiz? Stuur dan een korte motivatie, gericht aan de Raad van Toezicht Attendiz inclusief uw cv naar: info@erikversteege.nl.

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding