bordschrijven_web

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR) zoekt

Leden van de Raad van Toezicht

Een lid met HR en/of onderwijskundige achtergrond en een lid met financiële achtergrond

SIPOR, de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond, is een professionele onderwijsorganisatie bestaande uit een zestal islamitische basisscholen in de regio Rijnmond: Al-Ghazali, Ibn-i Sina, Noen, Ikra. Risala en Isar ( vanaf 1-8-2020) Het aantal leerlingen bedraagt 1937, het aantal medewerkers 221 ( jaarverslag 2019).

SIPOR heeft in het kader van corporate governance een scheiding aangebracht tussen bestuur en de Raad van Toezicht (RvT). Op 1 februari 2012 is de huidige RvT geïnstalleerd. Het College van Bestuur (CvB), bij wie de eindverantwoordelijkheid voor de gehele instelling ligt, legt verantwoording af aan de RvT. Voor besluiten aangaande o.m. het strategisch beleid en de begroting/jaarrekening van SIPOR, behoeft zij de goedkeuring van de RvT. Daarnaast vervult de RvT het werkgeverschap voor het CvB, en hebben de leden van de RvT tevens een klankbord- en adviesrol. Bij de samenstelling van de RvT wordt een mix van diverse expertises, bestuurlijke competenties en achtergronden beoogd op de volgende terreinen: onderwijs, financiën, bedrijfsleven/arbeidsmarkt, huisvesting, recht, organisatiekunde, bestuurskunde/politicologie en identiteit. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar. SIPOR is nog op zoek naar nieuwe leden van de RvT, met name personen met HR, onderwijskundige of financiële achtergrond.

Eisen:

  • Affiniteit hebben met het Islamitisch onderwijs en betrokken zijn bij wat er speelt binnen de organisatie en de directe omgeving, zonder daardoor de afstand te verliezen die past bij de toezichtfunctie.
  • Beschikken over een relevante opleiding en ervaring op een specifiek terrein, te weten, financiën/economie/bedrijfskunde of rechten op academisch niveau.
  • Middels een proactieve houding en gedrag initiatieven kunnen nemen om onderwerpen en invalshoeken te belichten en op deze wijze een kritische sparring partner kunnen zijn voor het CvB.
  • Kunnen fungeren als klankbord en adviseur voor het CvB en in staat zijn om het uitgezette beleid op hoofdlijnen te kunnen beoordelen.
  • De verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor de genomen besluiten.
  • In staat zijn tegengestelde belangen te kunnen afwegen bij het nemen van besluiten. Hierbij is van belang dat men toeziet op de deugdelijkheid en de aansluiting op de uitgezette koers, c.q. de besluiten met betrekking tot de organisatie beoordeelt binnen het kader van een maatschappelijke onderneming.
  • Goed in teamverband kunnen werken en gebruik kunnen maken van de complementaire kennis, vaardigheden en competenties van de overige leden van de RvT.

Ons aanbod:

  • Mogelijkheid zich te ontwikkelen
  • Onkostenvergoeding ( 1700 euro op jaarbasis)
  • Faciliteiten om de functie te kunnen uitoefenen

Meer informatie: mw. drs. Kobie Grootendorst, voorzitter RvT, tel: 06-15038200.
Procedure: De selectie zal plaatsvinden door de huidige RvT leden.

Sollicitatie:

Uw schriftelijke sollicitatie kunt, voorzien van uw CV, mailen naar: kobiegrootendorst@ziggo.nl
Acquisitie naar aanleiding van de advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Downloads / documenten

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding