lunchcollege-4

Online lunchcolleges mei en juni 2021: laat u inspireren!

Elke maand organiseert de VTOI-NVTK een online lunchcollege. In slechts 50 minuten (van 12:00 tot 12:50 uur) wordt u bijgepraat over relevante en actuele ontwikkelingen uit het onderwijs en de kinderopvang.


Maatschappelijk leiderschap: lessen en inzichten uit de bestuurlijk turbulente wereld van voetbal, toepasbaar in de wereld van toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang

20 mei | 12:00 - 12:50 | Lunchcollege met Steven de Waal

'Eén bal op de paal en het bestuur deugt niet'
Dr. Steven P.M. de Waal heeft ruim 12 jaar in het bestuur van FC Utrecht gezeten, startend vanuit een zeer turbulente periode met publieke ruzies en bestuurlijke crises, zoals we dat vaak kennen van betaald voetbal. Hij is in diezelfde tijd gepromoveerd op de waarde(n) van maatschappelijk leiderschap, een steeds actueler en belangrijker onderwerp. Hij vergeleek in dat proefschrift civil leaders vanuit verschillende private governance contexten, namelijk for-profit, non-profit en active citizenship, alledrie contexten die hij van binnenuit en in verantwoordelijke functies kent.

In zijn ogen ligt de slag naar intern toezicht in het onderwijs zeer voor de hand, zowel in de omgang met mogelijke publieke en bestuurlijke turbulentie als in inzetten op maatschappelijk leiderschap. Hij beschouwt deze lunchsessie als een dialoog met collega’s: hij heeft bijgedragen aan het laatste VTOI congres over de noodzakelijke omgang met stakeholders en is nu voorzitter van het ROC Midden Nederland. Hij ziet ernaar uit zijn inzichten en ervaringen te delen. Na afloop van het college is er gelegenheid om vragen te stellen.

Voorproefje lunchcollege
Lees hier alvast een voorproefje op het college van Steven de Waal: 'Eén bal op de paal en het bestuur deugt niet' uit het tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht, december 2020.

Aanmelden
Sluit u online aan? Meld u aan via onderstaand aanmeldformulier.


Wat zijn de succesfactoren van samenwerkingsverbanden (IKC's) tussen kinderopvang en primair onderwijs?

24 juni | 12:00 - 12:50 | Lunchcollege met Tineke Onink

Om kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst is samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs essentieel. Vaak – maar niet uitsluitend - wordt deze samenwerking vormgegeven in Integrale Kind Centra (IKC's). Wat zijn de succesfactoren van een goede samenwerking? En wat zijn de ontwikkelingen van het toezicht op deze nieuwe samenwerkingsverbanden?

Tijdens het lunchcollege op donderdag 24 juni deelt Tineke Onink (bestuurder/directeur Stichting Rijswijkse Kinderopvang en toezichthouder Trinamiek) haar kennis en visie over samenwerkingsverbanden tussen primair onderwijs en kinderopvang. Na afloop van het college is er ruimte om vragen te stellen.

Bent u er online bij? Meld u aan via bovenstaand formulier.


Wat betekent de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen voor uw Raad van Toezicht?

22 april | 12:00 - 12:50 | Lunchcollege met Joost Kramer

Op 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De WTBR bevat regelingen over onder andere toezicht, bestuur(svormen), aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders, tegenstrijdig belang, meervoudig stemrecht en belet en ontstentenis. Welke ingrijpende gevolgen kan dit hebben op uw Raad van Toezicht? En waar kunt u zich als toezichthouder op voorbereiden?

Tijdens het lunchcollege op donderdag 22 april gaat Joost Kramer (jurist, bedrijfskundige en voormalig advocaat en raadsadviseur) in op de WBTR waarin hij onderwerpen aanstipt met betrekking tot uitbreiding grondslag bestuur, grondslag toezichthoudend orgaan (“RvC”), taak- en normstelling bestuur en toezicht, one tier board, tegenstrijdigbelangregeling, meervoudig stemrecht bestuur en toezicht en aansprakelijkheid. Na afloop van het college is er gelegenheid om vragen te stellen.

LET OP! Aanmelden is niet meer mogelijk. Heeft u de uitzending gemist? Binnenkort is de opname van het lunchcollege terug te kijken.


Wat is het belang van onderzoek naar werkgeluk als oplossing voor het lerarentekort?

25 maart | 12:00 - 12:50 | Lunchcollege met Paul Baan

Het lerarentekort vormt een serieuze bedreiging voor de toekomst van de volgende generatie. Volgens Paul Baan (oprichter van Klassewerkplek en voormalig zij-instromer in het primair onderwijs) is één van de oplossingen voor het lerarentekort het sturen op behoud van leraren. Maar hoe kunnen scholen dat aanpakken en welke rol speelt werkgeluk daarin? Bovendien, welke bijdrage kunt u als toezichthouder leveren en tot hoe ver reikt uw verantwoordelijkheid om het lerarentekort aan te pakken?

Tijdens het lunchcollege op donderdag 25 maart deelt Paul Baan zijn visie op het belang van (wetenschappelijk) onderzoek naar werkgeluk in het primair onderwijs. Na afloop van het college is er ruimte om vragen te stellen aan Paul Baan.

LET OP! Dit lunchcollege is geweest. Aanmelden is niet meer mogelijk. Heeft u de uitzending gemist? Het lunchcollege is terug te kijken via deze link.


Hoe krijgt u zicht op onderwijskwaliteit in tijden van corona?

25 februari | 12:00 - 12:50 | Lunchcollege met Jaap Versfelt

Kwaliteit van onderwijs staat centraal in het toezicht op onderwijs. Maar hoe krijgt u zicht op onderwijskwaliteit in tijden van corona? Hoe weet u bovendien of de geleverde kwaliteit duurzaam is, zodat problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden?

Op donderdag 25 februari praat Jaap Versfelt (oprichter van Stichting LeerKRACHT en voormalig partner bij McKinsey) u hierover bij tijdens een online lunchcollege. Heeft u tijdens of na afloop van het college vragen? Jaap Versfelt beantwoord die uiteraard graag.

LET OP! Dit lunchcollege is geweest. Aanmelden is niet meer mogelijk. Heeft u de uitzending gemist? Het lunchcollege is terug te kijken via deze link.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding