lunch

Nieuwe reeks online lunch- en werkcolleges

Elke maand organiseert de VTOI-NVTK een online lunchcollege. In slechts 45 minuten (van 12:00 tot 12:45 uur) wordt u bijgepraat over relevante en actuele ontwikkelingen uit het onderwijs en de kinderopvang. Aansluitend vind een interactief en verdiepend werkcollege plaats, waarin u in gesprek gaat met experts over herkenbare casussen uit de dagelijkse praktijk.

Schuift u ook dit najaar weer aan? Meld u direct aan via onderstaand formulier!


Van samenwerken tot fuseren: hoe gaat u daar als RvT mee om?

23 september | 12:00 - 12:45 | Lunchcollege door Jos van Elderen

Samenwerking: het is en blijft een actueel thema in het onderwijs. Dat is niet verrassend. Of het nu gaat om teruglopende leerlingenaantallen, de verbetermaatregelen rondom passend onderwijs of de wens tot vorming van integrale kindvoorzieningen - samenwerking is vaak een deel van de ‘oplossing’.

Op 23 september deelt Jos van Elderen (Senior Adviseur bij B&T Onderwijsadviseurs) zijn kennis over samenwerkingsvormen, de rollen die daarbij komen kijken én in welke fase u, als toezichthouder, extra alert dient te zijn.

Schuift u online aan? Meld u aan via onderstaand formulier.

Aansluitend vind een interactief en verdiepend werkcollege plaats. Daarvoor kunt u zich binnenkort apart aanmelden.

Toezien op samenwerkingsverbanden in passend onderwijs. Hoe dan?

28 oktober | 12:00 - 12:45 | Lunchcollege door Willem van Leeuwen

Toezicht op samenwerkingsverbanden in het passend onderwijs staat in de belangstelling. Een toezichthouder dient een voldoende onafhankelijke positie in te nemen ten opzichte van het bestuur van het samenwerkingsverband. Tegelijkertijd speelt de vraag in welke mate de leden van het intern toezichthoudend orgaan van de bij het samenwerkingsverband aangesloten schoolbesturen zicht hebben op het passend onderwijs.

Op 28 oktober deelt Willem van Leeuwen (bestuursadviseur, docent bij het Erasmus Governance Institute en de Public Academy én voorzitter bij diverse samenwerkingsverbanden in het PO), zijn kennis over toezien op samenwerkingsverbanden in passend onderwijs. Wat is de rol en positie van de toezichthouder bij een samenwerkingsverband? En hoe kunt onafhankelijkheid van het toezicht waarborgen? Kortom, een college om samenwerkingsverbanden een stap verder te helpen!

Bent u er online bij? Meld u aan via onderstaand formulier.

Aansluitend vind een interactief en verdiepend werkcollege plaats. Daarvoor kunt u zich binnenkort apart aanmelden.

kopie-van-template-in-de-spotlight

Hoe krijgt u als toezichthouder begrip van en grip op digitalisering?

18 november | 12:00 - 12:45 | Lunchcollege met Marvin Reuvers

De wereld van het onderwijs verandert de komende tien jaar meer dan ooit. Door digitalisering en IT-innovatie zal de manier van het aanbieden en verzorgen van onderwijs en kinderopvang drastisch veranderen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor docenten en leerlingen, maar ook voor besturen en raden van toezicht.

Waar dient u als toezichthouder op voorbereid te zijn? Hoe zorgt u ervoor dat u grip heeft op snel opvolgende digitale middelen? Op donderdag 18 november praat Marvin Reuvers (Onderwijsadviseur bij De Rolf Groep) u bij over toekomstgericht onderwijs; beleid en gebruik van technologie passeert de revue, maar ook onderwerpen als informatiebeveiliging en gegevensbescherming worden aangestipt. Kortom, een college die u niet wil missen!

Sluit u online aan? Meld u aan via onderstaand formulier.

Aansluitend vind een interactief en verdiepend werkcollege plaats. Daarvoor kunt u zich binnenkort apart aanmelden.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding