web

Kwaliteitscommissie

“Kwaliteit van toezicht verbeteren in een continu proces langs de lijnen van ‘ijken en verrijken’"

Op 18 november 2018 heeft de ALV van VTOI-NVTK het besluit genomen om een kwaliteitscommissie in te stellen. Dit besluit is een vervolg op en verdere uitwerking van het vastgestelde Verenigingsconvenant (april 2018). De commissie is gevraagd onderzoek te doen naar de uitwerking van de governance codes in de sectoren kinderopvang en onderwijs en daarover advies uit te brengen op grond van de volgende vragen:

  1. Welke zaken op het gebied van de uitwerking van de governance codes in de sectoren kinderopvang en onderwijs verlopen goed?
  2. Waar doen zich knelpunten voor?
  3. Is er ter verbetering van de kwaliteit van het intern toezicht aanvullend beleid nodig en zo ja in welke vorm?

De kwaliteitscommissie heeft uitvoering gegeven aan de opdracht door, met inbreng van het krachtenveld, een brede analyse te maken van de stand van het toezicht in de kinderopvang en het onderwijs en na te denken over de manier waarop de kwaliteit van het toezicht structureel kan worden verbeterd en kan worden geborgd.

Op 1 december 2020 werd het eindadvies van de kwaliteitscommissie aangeboden aan de ALV van de VTOI-NVTK.

De commissie adviseert om langs de lijnen van ‘IJken en Verrijken’ in een continu proces de kwaliteit van het toezicht te verbeteren. Hierbij gaat het om normeren, monitoren, evalueren, borgen en doorontwikkelen. Daarbij gaat het uit van het principe van zelfregulering, waarbij de sector zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de borging van de kwaliteit van het toezicht.

Daarnaast adviseert de kwaliteitscommissie om op basis van een Code Goed Toezicht 1.0, gebaseerd op 7 principes, de ontwikkeling van de kwaliteit van het toezicht te verbeteren en te borgen. De code beoogt het niet-vrijblijvende centrale referentiekader c.q. de ‘beroepsstandaard’ te worden voor het intern toezicht in kinderopvang en onderwijs. Het kan dienen als inspiratiebron voor dialoog en reflectie, als richtsnoer voor professionalisering, als toetssteen voor het handelen en als basis voor verantwoording.

Ook heeft de commissie in het kader van borging van goed toezicht in het advies een aantal relevante thema’s uitgewerkt m.b.t. professionalisering en onafhankelijke monitoring en evaluatie. Tot slot adviseert de commissie om een voorziening in te richten, waar zowel de toezichthouders als bestuurders op een laagdrempelige manier en in vertrouwen terecht kunnen voor advies, mediation en begeleiding bij (dreigende) conflictsituaties, integriteitskwesties, e.d.

Benieuwd naar het eindadvies van de kwaliteitscommissie? Het advies van de kwaliteitscommissie is hieronder te downloaden. Wilt u de publicatie graag hardcopy ontvangen? Vul dan het onderstaande bestelformulier in en u krijgt het eindadvies na 1 december op de deurmat. De publicatie kost €12,50 per stuk, exclusief € 4,84 verzendkosten (of 7,33 bij een pakket).

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding