abacus-mathematics-addition-subtraction-1019470

Kwaliteit van toezicht

Kwaliteit van toezicht, toezien op kwaliteit

De vereniging voor toezichthouders VTOI-NVTK is er voor en door haar leden, staat voor goed toezicht en verbindt kinderopvang, onderwijs en samenleving.

Iets dat kostbaar is, is vaak ook kwetsbaar. Daarom willen we kinderen leren hoe de wereld werkt, zodat ze een rol kunnen vervullen in de samenleving met ontwikkeling van- en vertrouwen in hun eigen talenten. Vertrouwen hebben en professionele begeleiding voor hun ontwikkeling speelt daarin een belangrijke rol. Dat begint al bij de kinderopvang en gaat door tot de voorbereiding op de arbeidsmarkt. De leraar die voor de klas staat, het bestuur, het schoolgebouw, het leerplan het zijn maar enkele van de vele invloeden die de kwaliteit van opvang en onderwijs bepalen. Maar wat als er problemen in de samenleving zijn die het ontwikkelen van kinderen en jongeren moeilijk maken? Het niet zo goed gaat als we eigenlijk willen? Met zelfs gevolgen voor de generaties na ons? De lat ligt hoog, het moet beter, óók met toezicht op opvang en onderwijs. Daarom staat 'Kwaliteit van toezicht, toezien op kwaliteit' voor ons in 2020 centraal, met als startpunt de ondertekening van de werkagenda 'intern toezicht'.

Toezicht niet aan de zijlijn

Er op toezien dat de ontwikkeling beter wordt en jongeren hun talenten ontdekken en gebruiken, is mensenwerk. Toezichthouders durven toekomstgericht bij te sturen en weten die koers bij te houden bij zwaar weer in de samenleving, waar zich onaangekondigd, soms belangrijke veranderingen voordoen. Om je als toezichthouder daarin staande te houden moet je rustig blijven, professioneel zijn en weten wanneer hoe te handelen. Je staat niet aan de zijlijn. Dat vraagt vakmanschap, organisatietalent en vooral interesse in mensen om hen te ondersteunen de goede dingen te doen. Beter toezicht draagt bij aan de kwaliteit van opvang en onderwijsinstellingen waar we de jonge generatie aan toevertrouwen. Zo groeit het kostbare, maatschappelijke kapitaal: onze kinderen.

Verantwoordelijkheid nemen

Dienstbaar en verbinder van mens en samenleving willen zijn zodat kinderopvang en onderwijs het beste aan de jonge generatie in ontwikkeling biedt. Dit is uiteindelijk waar het bij toezichthouden in kinderopvang en onderwijs om gaat. De bekwaamheid om het toezicht te leiden waarbij wordt geacteerd als werkgever van de bestuurder. De ontwikkeling van bestuurders, van werknemers in de sector en daarmee ook van de instelling, dat is onze gezamenlijke missie ten bate van baby's tot jongvolwassene.

Aanjagers voor vernieuwing

Die verantwoordelijkheid voelen wij als vereniging VTOI-NVTK sterker dan voorheen. De samenleving wil immers vertrouwen hebben in toezichthouders als morele eigenaar namens de maatschappij. Om deze grote uitdaging aan te gaan heeft de vereniging experts gemobiliseerd in de kwaliteitscommissie. Experts uit eigen kring die de professionalisering en kwaliteit voor beter toezicht als belofte van de vereniging aanjagen en helpen realiseren. In dialoog met haar leden en niet leden wordt gewerkt aan wat nodig is voor beter toezicht dat past bij deze tijd.

Een vereniging in beweging

De vereniging VTOI-NVTK is daarom óók zelf in beweging en zich bewust dat het beter kan én moet met toezicht. In belang van het kind op weg naar jong volwassenheid en in belang van onze samenleving. Actief en betrokken. Een weg die we gezamenlijk met iedereen rondom onze kinderen willen gaan. Onze vereniging doet de belofte voor goed toezicht op kinderopvang en onderwijs. Met als doel de jonge generatie in kinderopvang en onderwijs optimale kansen te bieden voor hún toekomst. Dat begint bij kwaliteit op toezicht én toezien op de kwaliteit.

Omdat je het goede voorbeeld bent.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding