keyvisual-event

Jaarcongres 2019

Het VTOI-NVTK Jaarcongres

Thema: In het belang van...
Wanneer: 16 mei
Waar: NBC te Nieuwegein

In het belang van...

Op donderdag 16 mei 2019 vindt het jaarlijkse VTOI-NVTK congres plaats bij NBC te Nieuwegein. Ook dit jaar belooft het wederom een inspirerende dag te worden vol van nieuwe inzichten, ontmoeting en verbinding!

Als toezichthouder heb je een belangrijke taak in het op koers houden van de school of kinderopvang organisatie. Heeft de organisatie de doelen vastgesteld in dialoog met de mensen en organisaties die een belang hebben bij de maatschappelijke taak, de stakeholders? Hoe weet je dat als toezichthouder? Waar haal je je informatie vandaan? Heb je daar zelf een rol in te vervullen?
En wie zijn dan die stakeholders? Als toezichthouder in het onderwijs en de kinderopvang heb je te maken met verschillende invloeden. Van binnenuit, de ouders en de kinderen, de medewerkers, maar ook van buiten, zoals de gemeente, de onderwijsinspectie, jeugdzorg of de maatschappelijke context waarin je organisatie zich bevindt. Deze context is in de afgelopen twintig jaar veel gecompliceerder geworden.
Het organiseren van een dialoog over de doelen en het functioneren van de organisatie vraagt om goed beleid. Stakeholdermanagement is daarom belangrijk voor goed toezicht. Leuk, maar wat is dat nu precies en waartoe dient het? En hoe kan jij als toezichthouder stakeholderbeleid op een effectieve manier voeren?

Op het jaarcongres geven en delen we kennis en inzichten over dit onderwerp, en geven we handvatten uit en voor de praktijk, zodat je er concreet mee aan de slag kunt. Daarbij kijken we niet alleen naar wat een toezichthouder zelf moet doen. Jij bent net zo goed een stakeholder.
Een inspirerende dag, waarin verschillende stakeholders uit onderwijs en kinderopvang elkaar versterken en van elkaar leren. Dat doen we omdat wij het goede voorbeeld willen zijn. En dat bereiken we alleen door er samen mee aan de slag te gaan.
Omdat we het samen doen.

De vereniging als Stakeholder...
Tijdens de lunch kunnen de leden van gedachten wisselen met leden van de kwaliteitscommissie van de VTOI-NVTK. Na de vaststelling van het convenant is er nu een commissie binnen de vereniging actief die zich oriënteert op het formulieren van kwaliteitsnormen en kenmerken van het toezicht. (VOLGEBOEKT)

Programma:
09.00 uur Ontvangst deelnemers ALV
09.30 uur Aanvang ALV
10.00 uur Ontvangst deelnemers congres
10.30 uur Aanvang congres met dagvoorzitter Anouschka Laheij
10.45 uur Introductie op het thema ‘In het belang van’; Willem van Leeuwen, toezichthouder en onafhankelijk voorzitter bij samen werkingsverbanden in het passend onderwijs.
11.00 uur Key-note: ‘Verbinden van waarden’; Theo Camps, hoogleraar organisatiekunde en bestuurskunde TIAS School for Business and Society
11.45 uur Een goed gesprek; ‘over belangen en belangstelling’ met:

  • Steven de Waal; oprichter Public SPACE, auteur van o.m. ‘Burgerkracht met Burgermacht’ en ‘De value(s) of civil leaders’
  • Prof. Dr. Edith Hooge; hoogleraar Onderwijsbestuur TIAS School for Business and Society, Universiteit van Tilburg, voorzitter Onderwijsraad
  • drs. Monique Vogelzang; Inspecteur Generaal Inspectie van het Onderwijs
  • diverse stakeholders in de zaal en deelnemers

12.45 uur Lunch
13.45 uur Eerste workshopronde, start Masterclass
14.55 uur Tweede workshopronde, vervolg Masterclass
15.45 uur Tot slot; de oogst van de dag…
16.00 uur Borrel en einde

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.
Een overzicht van alle workshops en de Masterclass vind je hier.

De kosten voor deelname aan het congres bedragen € 295,- per persoon (excl. BTW) voor leden VTOI-NVTK en € 425,- per persoon (excl. BTW) voor niet-leden VTOI-NVTK.

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding