183-1200x1200-50-50-q85

UITGESTELD - Jaarcongres VTOI-NVTK 2020

Datum
14 mei 2020 - 9:00
Plaats in agenda
Locatie
Flint | Amersfoort

Thema: Kwaliteit van toezicht. Toezien op kwaliteit. 
Datum: UITGESTELD | 10.30 - 17.15 uur, aansluitend borrel | Flint in Amersfoort
Voorafgaand: Algemene ledenvergadering 09:00 - 10.30 uur
Kosten: € 295,- p.p. voor leden en € 425,- p.p. voor niet-leden.

JAARCONGRES VTOI-NVTK

Meld u nu aan voor het jaarlijkse congres van VTOI-NVTK op donderdag 14 mei 2020. Dit jaar staat het congres in het teken van kwaliteit. Tijdens het congres delen we verschillende visies op het inrichten en handhaven van kwaliteit van toezicht met elkaar.

Als toezichthouder bent u niet alleen verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de organisatie, maar ook op de kwaliteit van het toezicht zelf. Vanuit dit uitgangspunt werd begin dit jaar de Werkagenda met de minister van OCW en de onderwijspartners in het veld getekend en onze campagne ‘Kwaliteit van toezicht, toezien op kwaliteit’ gelanceerd. 

Maar wat vinden we eigenlijk van onze eigen kwaliteit? Hoe kunnen we deze kwaliteit toetsen en verbeteren? Welke mogelijkheden zijn er om kwaliteit te borgen? Hoe verantwoorden we onszelf naar de samenleving? En aan welke kwaliteitsnormen willen wij onszelf houden? Deze vragen willen wij met u verkennen op het jaarcongres!


PROGRAMMA

In de ochtend delen Arno Visser, Guido van Woerkom en Berend Kamphuis, ieder vanuit hun specifieke rol en verantwoordelijkheid, hun visie op het inrichten en handhaven van de kwaliteit van toezicht. Welk advies hebben zij voor de sectoren onderwijs en kinderopvang als het gaat om borgen en handhaven van kwaliteitsnormen?

In de middag is er een gevarieerd aanbod aan workshops waar u er drie van bijwoont en in een dynamische setting verschillende perspectieven op kwaliteit kunt verkennen. Daarnaast kunt u inspiratie opdoen bij het minitheater ‘Frisse denkers'. We besluiten de dag met een inspirerende keynote spreker.

ARNO VISSER

PRESIDENT REKENKAMER

Arno Visser is sinds 15 oktober 2015 president van de Algemene Rekenkamer. Daarvoor was hij onder meer wethouder van Almere en lid van de Tweede Kamer namens de VVD. In de Tweede Kamer was hij woordvoerder asielbeleid en hield hij zich bezig met hoger onderwijs en wetenschap. 

In zijn lezing gaat Arno Visser in op het belang van goed en transparant toezicht in de sector op basis van relevant onderzoek van de Algemene Rekenkamer, o.a. naar passend onderwijs, onderwijshuisvesting en verantwoording door schoolbesturen, 

"Als je het spoor terug volgt, zie je dat duidelijke afspraken steeds ontbreken tussen de minister van Onderwijs, en de onderwijsinstellingen."

arnovisser_05

GUIDO VAN WOERKOM 

VOORZITTER VTW

Guido van Woerkom vervult momenteel diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies onder meer bij de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en GGZ Rivierduinen.

In zijn lezing gaat Guido van Woerkom vanuit zijn rol bij de VTW in op de verschillen tussen het toezicht binnen woningcorporaties en het onderwijs en de kinderopvang: o.a. verplichte, vierjaarlijkse visitaties door externe deskundigen, een Autoriteit die de governance en het functioneren van de RvT beoordeelt en toezichthouders en bestuurders die vooraf worden getoetst op geschiktheid.

"Als maatschappelijk duidelijk is dat het toezicht anders moet, dan kun je als  toezichthouders maar beter leveren."

guido-van-woerkom-nr-1

BEREND KAMPHUIS 

VOORZITTER VERUS 

Berend Kamphuis werkte in leidinggevende functies in het hoger beroepsonderwijs (NHL), middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs. Op dit moment is Kamphuis voorzitter van de Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs (Verus). Hier zijn ruim 4000 scholen (basis, voortgezet, mbo en hbo) aangesloten.

In zijn lezing gaat Berend Kamphuis in op zijn visie op een ideaal ontwikkeltraject voor intern toezicht op basis van inspireren, motiveren en stimuleren.  

"In het onderwijs is behoefte om in gesprek te komen over goed onderwijs en niet alleen over kwaliteit. Goed onderwijs  als bijdrage aan het goede leven."

berend-kamphuis-06
Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding