2001-06-linkedin-banners_201012-01

HET GROTE ONLINE KWALITEITSCONGRES

Datum
01 december 2020 - 14:00
Plaats in agenda
Locatie
Online

Onderwijs en kinderopvang zijn cruciale sectoren in onze samenleving en staan dagelijks in het brandpunt van de belangstelling. In de soms heftige maatschappelijke discussies over de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang wordt steeds vaker de rol van het intern toezicht uitgelicht en besproken. Kort gezegd: de lat is hoger komen te liggen, er wordt meer verwacht van het intern toezicht in kinderopvang en onderwijs. De VTOI-NVTK is begin dit jaar gestart met de campagne Kwaliteit van Toezicht, Toezien op Kwaliteit. De centrale vraag daarin is: wat verstaan wij met elkaar onder goed toezicht en hoe willen wij ons daaraan houden en hoe gaan we ons maatschappelijk verantwoorden? Deze dialoog voert de VTOI-NVTK graag samen met u. We nodigen u van harte uit voor HET GROTE ONLINE KWALITEITSCONGRES op dinsdagmiddag 1 december 2020.

HET GROTE ONLINE KWALITEITSCONGRES start met minister Slob over de kwaliteit van toezicht. Vervolgens delen de drie keynote-speakers hun visie op kwaliteit van toezicht en gaan hierover in gesprek met elkaar. Gevolgd door de mogelijkheid van deelnamen aan zes interactieve workshops waarvoor u zich kunt aanmelden. Houd onze LinkedIn-pagina in de gaten voor meer informatie over de workshops.


Inschrijven is niet meer mogelijk. Het congres is volledig uitverkocht.

Het programma

14.00 uur Opening - door dagvoorzitter Stefan Wijers

campaign-monitor-elementen-workshop-03

14.15 uur Aan het woord: minister Arie Slob: De kwaliteit van toezicht
Het congres op 1 december start met minister Arie Slob. Stel uw vraag aan de minister over de kwaliteit van toezicht. Meneer Slob zal uw vraag beantwoorden en dit terugkoppelen middels een digitale bijdrage op het congres. Mail uw vraag naar bureau@vtoi-nvtk.nl

campaign-monitor-elementen-04

14:30 uur De keynote-sprekers
Perspectieven op de rol en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het toezicht

Na het debat gaan we verder met het programma

15:40 uur Workshopronde I
16:40 uur Workshopronde II
17:40 uur Afsluiting
18.00 uur Einde


De workshops

Stakeholder governance: de kracht van zachte macht
Paul Stamsnijder

Vaak hebben toezichthouders een te beperkt beeld van de werkelijkheid binnen en rond een organisatie. Veel informatie die tot de toezichthouder komt, is gefilterd en gepolijst. Het is van belang voor toezichthouders om informatie zelf op te halen bij verschillende stakeholders, om te kunnen komen tot een afweging van alle relevante belangen. Dit betekent dat u als toezichthouder onderdeel uitmaakt van het netwerk waarin uw organisatie opereert, zonder het primaire proces voor de voeten te lopen. Enerzijds heeft u bijzondere terughoudendheid nodig, maar anderzijds moet u wel aan de benodigde informatie zien te komen. Deze balanceeract is een randvoorwaarde voor professioneel stakeholdermanagement. 

campaign-monitor-elementen-workshop-07

Toezicht vanuit je eigen identiteit: kijken in de spiegel van Benedictijnse Spiritualiteit
Prof. dr. Thomas Quartier osb

Wie ergens toezicht op wil houden, moet zelf stevig in zijn schoenen staan, zeker als het om vorming en opvang gaat. Wie ben ik om erop toe te zien dat dingen goed verlopen? Voor die vraag is niet alleen een gedegen kennis van regels van belang, maar ook een gevoel voor de basiswaarden waar het in het onderwijs en de kinderopvang om te doen is. Je moet de basisprincipes zelf belichamen wil je ze kunnen toepassen. Daarvoor kan de Regel van Sint Benedictus uit de 6e eeuw een belangrijke inspiratiebron zijn. In een klooster zijn er glasheldere structuren die uiteindelijk vrijheid geven. In deze workshop kijkt Thomas Quartier vanuit de oude bron samen met u naar: verantwoordelijkheid, integriteit en transparantie. 

Prof. Dr. Thomas Quartier (1972) is monnik in de Abdij Keizersberg in Leuven. Hij is hoogleraar theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de KU Leuven. Onlangs publiceerde hij: Levensliederen. Weerklank van de monnik in jezelf (Bernemedia 2020).

campaign-monitor-elementen-workshop-02

Diversiteit als kenmerk van kwaliteit van toezicht
Dr. Abdelilah el Barzouhi

Waarom wordt diversiteit en inclusiviteit steeds belangrijker? Wat zijn de doelstellingen en belangen bij diversiteit en inclusiviteit? Ondanks dat niemand de waarde van diversiteit en inclusiviteit ontkent, is diversiteit en inclusiviteit in vele organisaties nog niet vanzelfsprekend. Wat is hier de verklaring voor? En hoe kunt u als organisatie stappen maken als het gaat om diversiteit en inclusiviteit? Tijdens de workshop zullen deze vragen wetenschappelijk worden aangevlogen vanuit een praktische invalshoek. Uw inzicht zal worden verdiept met het feit dat diversiteit alleen niet automatisch tot een beter functionerende organisatie en/of beter toezicht leidt. Het gaat om de bereidheid en inzet om die diversiteit in te zetten. Dat is niet op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van degenen die instromen, maar juist een verantwoordelijkheid vanuit formeel leiderschap om de organisatie daarin mee te nemen. 

campaign-monitor-elementen-workshop-10

Kwaliteit van toezicht als continu proces
Margrietha G. Wats, MBA

Continue verbetering van de kwaliteit van het intern toezicht is niet los te zien van de basisverantwoordelijkheid van het intern toezicht, namelijk er op toezien dat de organisatie zijn strategische doelen realiseert. Daarbij is de kwaliteit van het primaire proces en vooral de HR-kant cruciaal. Dit roept de vraag op hoe de RvT zijn rol goed in kan vullen, zowel de  individuele leden als het samenspel van de RvT als team, de ontwikkeling kan volgen en de bestuurders kan ondersteunen in hun rol. Tijdens de workshop gaat u aan de slag met voorbeelden van anticiperend toezicht en toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.

campaign-monitor-elementen-workshop-08

Rijker verantwoorden
Joost Vos

Het onderwijs is net als andere sectoren bezig met anders verantwoorden, vernieuwend verantwoorden, rijker verantwoorden. Kent u bijvoorbeeld het rapport ‘Blijk van vertrouwen, anders verantwoorden voor goede zorg’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving? Ook de Inspectie van het Onderwijs start komend jaar met haar tweede vierjaarscyclus van vernieuwd toezicht: aansluitend bij de verantwoordelijkheid van het bestuur, gericht op basiskwaliteit én ontwikkeling, eenduidig én op maat. Waar staat u met uw beleidsrijke verantwoording en hoe helpt u hen het toezicht te vernieuwen?

Als ontwikkelaar van de methodieken en het gedachtegoed van Rijker Verantwoorden verkent Joost Vos met u de evaluatie en verrijking van uw eigen toezicht en verantwoording.

campaign-monitor-elementen-06

Goed toezicht – ijken en verrijken
Monika Milz & Vic van den Broek d'Obrenan

Hoe levert u als RvT een bijdrage aan goede kinderopvang en goed onderwijs? Welke eisen stelt u daarbij aan uzelf en aan uw RvT als geheel? Verstaan jullie allemaal hetzelfde onder goed toezicht? Hoe weet u of het toezicht van uw RvT goed is? Kan een landelijke standaard voor goed toezicht helpen om de kwaliteit te bevorderen en te bewaken?

De Kwaliteitscommissie heeft zich ook over deze vragen gebogen. Dit heeft geresulteerd in het advies ‘Goed Toezicht, ijken en verrijken’. Tijdens de workshop zullen Monika Milz en Vic van den Broek d’Obrenan de adviezen van de commissie kort toelichten. Maar het accent ligt op de dialoog: heeft u wat aan de adviezen en wat heeft u nodig om deze praktisch vorm te geven in uw raad? Aan de hand van enkele concrete casussen gaan jullie met elkaar in gesprek.


campaign-monitor-elementen-16

Deelnameprijs

  • Leden € 150,-
  • Niet leden € 195,-
Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding