jeshoots-com-lkrecvzeojq-unsplash

Digitale Kwaliteitstafel | Daling leerlingaantal

Datum
06 oktober 2020 - 13:30
Plaats in agenda
Locatie
Online

Daling leerlingaantal
Feiten en dilemma’s  

Datum: dinsdag 6 oktober
Tijd: 13.00-13.30 uur inloop | 13.30-15.00 uur sessie
Locatie: Zoom (link ontvangt u één week voorafgaand)
Toegang: gratis
Sprekers:

  • Dea Mooij - Projectleider Regionale Samenwerking VO-raad 
  • Sam Terpstra  - Adviseur en toezichthouder

Als toezichthouder is het belangrijk om goed zicht te hebben op de ontwikkeling van het aantal leerlingen op uw school en in de regio. Daarop wordt immers het beleid vastgesteld. Dea Mooij (De VO-raad) neemt u allereerst mee in de facts and figures omtrent daling leerlingenaantal. Vervolgens legt Sam Terpstra u een aantal dilemma's voor die te maken hebben met het bovengenoemde thema. Denk hierbij aan instellingsbelang versus regionaal belang. Sam Terpstra is adviseur en toezichthouder en vertelt u alles over waar de samenwerking op mis kan gaan. Vervolgens kiest u een van de dilemma's en bespreekt u dit in een kleinere groep in een aparte breakout-room.


Lees hier de dilemma's voor de breakout-room

1. Concurrentiepositie als uitgangspunt?
Groei en/of behoud van het marktaandeel lijkt meestal richtinggevend. Deze manier van denken is bijna vanzelfsprekend. Zeker na decennia van denken/doen vanuit deze benadering. Terwijl huidige uitdagingen in het onderwijs (zoals kansengelijkheid, lerarentekort en krimp) om een andere oriëntatie, gericht op samenwerking vragen.

Hoe bewerkstellig je in de RvT een omslag van groei/concurrentie denken naar samenwerkingsgericht denken?

2. Instellingsbelang én regionaal/maatschappelijk belang
Het Nederlandse onderwijs biedt een rijk, gevarieerd palet aan scholen. En is er ruimte voor scholen met een specifieke identiteit. Soms lijkt het alsof raden van toezicht het hun taak achten om vooral het “eigene” te bewaren en de continuïteit van de eigen organisatie te garanderen. Terwijl er ook een bredere gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor een dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de regio.

Hoe breng je als bestuurder of als lid van de raad- het gesprek op gang over een realistische toekomst, met een breder perspectief, een bredere verantwoordelijkheid en scope, waarin samenwerking met anderen een plek kan krijgen?

3. Korte versus lange termijn perspectief
Veel raden van toezicht kennen ouders als lid. Dat betekent dat direct-belanghebbenden (die nu hun kinderen op school hebben) toezicht houden, terwijl van toezichthouders verwacht wordt dat zij vanuit een breder perspectief en langere horizon kijken naar wat goed is voor de school en de toekomst daarvan.

Hoe kun je omgaan met deze potentiële spanning?

4. Bestuurder aan zet én eigen verantwoordelijkheid als toezichthouder
Binnen een schoolbestuur zijn bestuurders aan zet en de toezichthouder monitort, bevraagd, klankbord. Dit kan wringen met de eigen verantwoordelijkheid van toezichthouders om een impactvolle ontwikkeling als leerlingendaling te agenderen als een bestuurder dat niet doet. Ook heeft de toezichthouder – vanuit hun werkgeversrol – een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de posities in een nieuwe samenwerkingsvorm en de bezetting daarvan.

Hoe zorg je dat de RvT hierin een duidelijke eigen positie en rol in neemt, maar daarbij niet op de stoel van de bestuurder gaat zitten?


Wilt u zich vast inlezen op het onderwerp? Bekijk hier de Handreiking leerlingendaling voor toezichthouders 

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding