default_agenda_breed-1780x400-44-38-q85

Jaarcongres VTOI-NVTK 'Grip op kwaliteit?!'

Datum
01 december 2022
Plaats in agenda
Locatie
Amersfoort

Jaarcongres VTOI-NVTK in Amersfoort

OCHTENDPROGRAMMA

10.30 uur
Ontvangst met koffie / thee

11.15 uur
Opening door dagvoorzitter Lisa Peters

Aan het woord: minister Dennis Wiersma
minister voor primair en voortgezet onderwijs

Interview: Marlies Honingh
universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Live opname van de Kwaliteitscast
met podcastpanel onder leiding van Marrit de Vries

MIDDAGPROGRAMMA

12.30 uur
Lunch

13.30 uur
Twee rondes met deelsessies (maak een keuze bij de aanmelding)

15.30 uur
De oogst van de dag, met aansluitend netwerkborrel

17.00 uur
Einde programma

DEELSESSIES

Deelsessie 1 | Grip op doelmatigheid

Stefan Peij
Een van de belangrijkste taken van het toezicht is toezien op de rechtmatigheid van de bestedingen. Tegelijk staat er in de nieuwe plannen van bijvoorbeeld de Onderwijsinspectie dat de beoordeling van de doelmatigheid van de bestedingen minstens zo belangrijk is en moet gaan worden. Maar hoe doen we dat eigenlijk als gezamenlijke RvT’s in onderwijs en kinderopvang? En op welke manier is dat geborgd in het werk van de auditcommissies en daarmee binnen het beleid van de RvT’s?

stefan-peij-mm-vierkant

Deelsessie 2 | Grip op kwaliteit van de professionele dialoog tussen bestuur en toezicht

Arthur Hol
Meer dan voorheen zal een RvT bij de aanstelling van de bestuurder de doelstellingen en verwachtingen kenbaar moeten maken en vastleggen. Maar ook de wijze waarop de RvT de bestuurder faciliteert in zijn of haar ontwikkeling. Voeren RvT en bestuur de juiste en goede gesprekken met elkaar? Welke gesprekken worden hier bedoeld? De gesprekscyclus begint met de aanstelling van de bestuurder, stilstaan bij doelstellingen, functioneren, evalueren en belonen tot en met het vertrek van de bestuurder. Hoe zien de stappen eruit en hoe borg je een goede voorbereiding en uitvoering?

arthur-hol-vierkant

Deelsessie 3 | Grip op succesvol samengaan van kinderopvang en onderwijs

Jeanette de Jong
Kinderopvang en onderwijs samen in één organisatie, het klinkt heel logisch maar in de praktijk blijken er nogal wat hobbels te zijn. In deze deelsessie vertelt Jeanette de Jong over haar ervaring met het fusieproces tussen kinderopvang en onderwijs. Ze vertelt over hoe zij grip houden op de kwaliteit van de kindontwikkeling en de rol van de RvT in dit hele proces.

jeanette-de-jong-linkedin-2

Deelsessie 4 | Grip op integraal toezicht op kwaliteit

Hartger Wassink
Raden van toezicht maken een grote stap naar meer inhoudelijk toezicht. Dat is niet eenvoudig, omdat het vraagt dat je als toezichthouder een oordeel geeft over kwaliteit van onderwijs in brede zin. Je zou het 'integraal toezicht' kunnen noemen. Waar haal je daarvoor de criteria vandaan? Hoe richt je een hanteerbaar proces in, waarin vooral de dialoog centraal staat en het niet alleen om targets en vinkjes gaat? En hoe verbindt je dat met de werkgeversrol van de RvT? In deze deelsessie geeft Hartger handvatten om dit proces, dat op veel plekken al op gang is gekomen, een stap verder te brengen.

hartger-wassink-vierkant

Deelsessie 5 | Grip op professionalisering van bestuur

Maurits Derksen
Maurits is als onderhandelaar mede betrokken geweest bij de nieuwe cao voor bestuurders in het funderend onderwijs. In zijn masterclass gaat hij in op de belangrijkste beleidsveranderingen uit de nieuwe cao en met name op de visie van sociale partners op de professionalisering van bestuur (en toezicht). Hoe kan de cao een hulpmiddel zijn voor de RvT’s en hoe kunnen de RvT’s aanhaken bij de professionaliseringsthema’s uit de bestuurderscao?

maurits-derksen-2

Deelsessie 6 | Grip op inspectieoordeel, de netwerkrol van de RvT

Geert-jan Nillesen
Na eerder een oordeel 'zwak' te hebben gekregen, ontving het Jan van Brabant College in 2018 het oordeel 'goed' en predicaat 'excellent' voor de vwo-afdeling. Drie jaar later volgde de havo-afdeling. Het excellentieprofiel is gericht op het Brainportschoolconcept waarin samenwerking met de omgeving een belangrijk element is. In deze deelsessie wordt ingezoomd op de rol van de raad van toezicht. Van een uitdaging op kwaliteit naar een actieve rol in het uitbreiden van het netwerk van de school. Hoe is het de leden gelukt om vanuit hun toezichthoudende rol een positieve bijdrage te leveren aan dit proces en tegelijkertijd de governance zuiver te houden?

geert-jan-nillesen-vierkant

Deelsessie 7 | Grip op leren van en met elkaar

Henk Vermeulen
Collegiale visitatie is een mooie manier om een kijkje in de keuken van een andere RvT te nemen. Je vraagt advies aan een collega-RvT over een vraagstuk (ontwikkelpunt uit de zelfevaluatie) waar je als RvT mee verder wil. Wat levert een collegiale visitatie op? En hoe organiseer je die? In deze sessie hoor je meer over het belang van collegiale visitatie en over de eerste ervaringen van deelnemers aan de pilot. In deze pilot onderzoekt de VTOI-NVTK samen met leden hoe je zo’n visitatie efficiënt en effectief kan organiseren en welke ondersteuning de toezichthouders hierbij van de VTOI-NVTK willen ontvangen.

henk-vermeulen-vierkant

Deelnameprijs

Leden € 275,- | Niet leden € 350,-

Kwaliteitscast

Voorafgaand aan het congres verschijnen 2 podcastafleveringen van de Kwaliteitscast. Gebruik ze als voorbereiding voor je bezoek. Tijdens het congres zetten we deze serie voort met een LIVE sessie met een podcastpanel (zie ochtendprogramma).

Spotify...
SoundCloud...

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding