01-cover-handreiking-evaluatie-en-ontwikkeling-van-bestuurders

Zojuist verschenen: Handreiking evaluatie & ontwikkeling van bestuurders

Publicatie:
08 december 2022

Tijdens het jaarcongres konden wij voor het eerst de nieuwe handreiking uitreiken aan de deelnemers.
Bestuur en toezicht zijn in voortdurende dialoog om bij te dragen aan de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang. Maar deze dialoog moet wel worden geborgd als onderdeel van de jaarcyclus van een RvT. De professionele dialoog kent vier belangrijke onderdelen: het formuleren van gezamenlijke doelstellingen, het evalueren van de voortgang, het beoordelen van de resultaten en ten slotte de vertaling daarvan naar het salaris- en beloningsbeleid van een RvT. In de nieuwe cao voor bestuurders in het funderend onderwijs is als eerste handreiking een paragraaf over het te voeren remuneratiebeleid opgenomen, die onze leden helpt om daar een professionele invulling aan te geven. Tijdens het VTOI-NVTK congres is de tweede handreiking in deze reeks verschenen: Evaluatie en Ontwikkeling van Bestuurders. De serie wordt vervolgd in 2023.

Inmiddels vind je de handreiking ook in het ledenportaal, onder het kopje Handreikingen werkgeversrol.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding