gabrielle-henderson-hjckknwcxxq-unsplash

Willem van Leeuwen en Johan Vriesema over rol RvT schoolbesturen in samenwerkingsverbanden (SWV)

Publicatie:
16 juni 2022

‘RvT is sleutel tot succes voor passend onderwijs’

Raden van toezicht van aangesloten schoolbesturen moeten meer aandacht hebben voor hun samenwerkingsverband voor passend onderwijs. De VTOI-NVTK kan de leden ondersteuning bieden. Willem van Leeuwen, eindredacteur van de publicatie ‘TOEZIEN op’ over dit thema, en Johan Vriesema, voorzitter van de raad van toezicht van SWV Onderwijs dat past, onderschrijven deze ideeën van het bestuur van de VTOI-NVTK.

Eind vorig jaar publiceerde de VTOI-NVTK ‘TOEZIEN op’ over toezicht op passend onderwijs. In deze publicatie belichten diverse auteurs het thema vanuit verschillende invalshoeken, inclusief de rol van de raden van toezicht van de aangesloten schoolbesturen in een SWV. In de praktijk blijkt dat deze toezichthouders vaak nog zoekende zijn in hun rol. Eindredacteur Willem van Leeuwen sloot - mede op basis van de inbreng van de auteurs - de publicatie af met een aantal aanbevelingen. De VTOI-NVTK wil de inzichten uit ‘TOEZIEN op’ - samen met de leden - vertalen naar nieuw beleid.

Van Leeuwen vindt het een goede zaak dat de VTOI-NVTK toezicht op passend onderwijs meer aandacht geeft. Volgens de wet moet een SWV een ondersteuningsplan opstellen om leerlingen in de regio passend onderwijs te bieden. De afzonderlijke schoolbesturen van het SWV binden zich aan de gemaakte afspraken. Daar ligt een belangrijke rol voor de Raden van Toezicht, stelt Van Leeuwen. ‘Als het fout gaat, zo is wettelijk geregeld, staan de schoolbesturen aan de lat. En er gaat in het samenwerkingsverband veel geld om. Wat gebeurt daar en wat is je rol? Dat zijn relevante vragen voor toezichthouders.’

Willem van Leeuwen

Gemeenschappelijk belang

Sterker nog: Van Leeuwen stelt dat de raden van toezicht van de aangesloten schoolbesturen van het SWV de sleutel tot succes van het passend onderwijs zijn. ‘Het gemeenschappelijk belang, kinderen in de regio passend onderwijs bieden, prevaleert boven het belang van het eigen schoolbestuur. Daar moet de raad van toezicht het eigen bestuur op bevragen.’

Vragen van Raden van Toezicht

Johan Vriesema, voorzitter van de Raad van Toezicht van het SWV in de regio Maasluis, Schiedam en Vlaardingen, vindt ook dat de Raden van Toezicht van de aangesloten schoolbesturen aandacht moeten hebben voor het SWV. Het gaat immers om belangrijke (financiële) afspraken om kinderen in de regio passend onderwijs te bieden. ‘Die afspraken moeten voor afzonderlijke scholen behapbaar zijn, hebben ze voldoende mensen en middelen? Die vragen moeten toezichthouders aan hun eigen schoolbestuur stellen.’

Johan Vriesema

Wijze les

Volgens Vriesema staat het samenwerkingsverband (inclusief de gemaakte afspraken) in zijn eigen regio nu wél op de agenda van de raden van toezicht van de aangesloten schoolbesturen. Directe aanleiding was een overschrijding van het budget. ‘In het verleden hadden de doelstellingen van het SWV weinig aandacht van de toezichthouders van de aangesloten schoolbesturen. Door die geldkwestie kwam die aandacht er wel. Dat was voor ons allemaal een wijze les. We zijn sámen verantwoordelijk, vooral om de kinderen een goede plek in het onderwijs te bieden. Daar gaat het om.’

Delegatie voorzitters Raden van Toezicht

Als voorzitter van de onafhankelijke raad van toezicht van het SWV in zijn regio, gaat Vriesema twee keer per jaar in gesprek met de deelnemersraad (met alle aangesloten schoolbesturen) om te horen wat er bij de aangesloten scholen speelt. Daarnaast organiseert Vriesema vanuit het SWV een keer per jaar een bijeenkomst met een delegatie van alle voorzitters van de raden van toezicht van de aangesloten scholen. ‘We delen ervaringen, staan stil bij de vraag waar we voor zijn, waar we ons voor inzetten. We zijn vaak druk met van alles, van financien tot ziekteverzuim, maar het gaat om de kinderen, om goed onderwijs. Juist als toezichthouder moet je dat altijd voor ogen houden.’

Lidmaatschap

De raad van toezicht van een SWV kan op dit moment nog niet lid worden van de VTOI-NVTK. Het bestuur van de VTOI-NVTK heeft het idee om dit te veranderen. Een onafhankelijke raad van toezicht van een SWV kan lid worden, inclusief stemrecht, zo vindt het bestuur. Een afhankelijke raad van toezicht van een SWV, waarin de bestuurders van de aangesloten scholen zitten, mag wel lid worden, meer krijgt geen stemrecht. Dat vinden Van Leeuwen en Vriesema een logische keuze. ‘Je kan een bestuurder als lid niet mee laten stemmen over een cao voor bestuurders.’

In gesprek over ideeën bestuur

De VTOI-NVTK nodigt de voorzitters van de raden van toezicht van samenwerkingsverbanden na de zomer uit om de samenwerking te intensiveren en om over de ideeën van het bestuur in gesprek te gaan. Nadere informatie volgt.

Meer informatie:

Publicatie ‘TOEZIEN op’ over passend onderwijs, inclusief de aanbevelingen van Willem van Leeuwen, is hier te downloaden.

Samenwerkingsverband Onderwijs dat past:

onderwijsdatpast.info

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding