shutterstock_426481501

Wie komt het bestuur van de VTOI -NVTK versterken?

Publicatie:
11 april 2019

Het bestuur van de VTOI-NVTK is op zoek naar versterking. De VTOI-NVTK wil zich de komende jaren gaan ontwikkelen tot een vereniging waarin meer accent wordt gelegd op de belangenbehartiging in en voor de afzonderlijke sectoren in onderwijs en kinderopvang. Evenredige vertegenwoordiging van deze sectoren in het bestuur is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Gelet op de samenstelling van het bestuur op dit moment gaat onze voorkeur uit naar kandidaten die aantoonbare expertise hebben in het Primair Onderwijs of het Hoger Beroepsonderwijs in welke rol dan ook. Dat kan doordat je nu actief toezichthouder bent of dat je werkzaam bent geweest in een van deze sectoren in een andere rol en/of functie.

Het bestuur van de VTOI-NVTK bestaat nu nog uit vier leden. Het bestuur wordt ondersteund door een verenigingsbureau. Aan het hoofd van het verenigingsbureau staat een directeur. Als vereniging ondersteunen wij toezichthouders van kinderopvang, primair- en secundair onderwijs, vakopleidingen , hogescholen en universiteiten. Onze vereniging heeft de volgende kerntaken:

  • Het zorgdragen voor verdere professionalisering van onze leden toezichthouder in kinderopvang en onderwijs
  • Het ondersteunen van de werkgeversrol van onze leden toezichthouder , onder meer door het afsluiten van Cao’s
  • De belangenbehartiging voor en namens onze leden in “Den Haag” bij de ministeries , de inspectie en politiek

De VTOI-NVTK is in beweging en wordt daarbij ondersteund door een groeiend ledental. Als bestuurslid van de VTOI-NVTK werk je mee aan deze uitbouw van onze verenging en zet je je in om de vereniging verder te ontwikkelen tot een sterke en betrouwbare gesprekspartner voor onze stakeholders namens de circa 3200 leden .

Wij vragen kandidaten met voldoende algemeen bestuurlijke ervaring in verschillende maatschappelijke functies en organisaties en met aantoonbare expertise op het terrein van primair onderwijs en/of hoger beroepsonderwijs. Je beschikt over een voor de vereniging relevant netwerk en je kun dat netwerk op een natuurlijke en praktische manier inzetten voor onze leden.

Verder ben je vanzelfsprekend bekend met of op de hoogte van de ontwikkelingen in je eigen sector en andere sectoren op het gebied van interne governance.

Als bestuurslid heb je voldoende tijd om jaarlijks aan 6 bestuursvergaderingen, 2 ledenvergaderingen en andere ledenbijeenkomsten deel te nemen.

En het spreekt voor zich dat je lid bent van de VTOI-NVTK en dat je thuis voelt in de wereld van verenigingen. Je voelt je aangetrokken tot onderwerpen als strategie en beleid en kunt strategische beleidskaders van en voor de vereniging helpen ontwikkelen.

Los van bovenstaande kenmerken worden kandidaten getoetst op een aantal basisuitgangspunten , waaronder spreiding van kennis en deskundigheden in het bestuur, gebied, man/vrouw-verdeling en culturele achtergrond alsmede op persoonlijkheidskenmerken en competenties.

En bovenal vervullen bestuursleden van de VTOI-NVTK een voorbeeldfunctie.

De vereniging biedt jou :

  • Een sterk maatschappelijk georiënteerde nevenfunctie in een omgeving die steeds meer eisen stelt aan de kwaliteit van toezicht;
  • De mogelijkheid actief mee te werken aan de verdere professionalisering van toezichthouders in kinderopvang en onderwijs;
  • Een waardevolle uitbreiding van je professionele netwerk;
  • En een passende vergoeding .

Reactie
Kandidaten wordt verzocht hun CV en korte motivatiebrief te mailen naar: bureau@vtoi-nvtk.nl, ter attentie van de “ voordrachtscommissie bestuur VTOI-NVTK” . Geef duidelijk aan naar welke van de twee bestuurszetels u solliciteert.

De reacties kunnen tot 1 mei worden verstuurd.

Meer weten?
Neem dan contact op met de directeur , Geert van der Tang , via 06 43841948

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding