bedrijfsfotografie-zakelijk-portret-po-raad-den-haag-5

Terugblik webinar met Anko van Hoepen

Publicatie:
20 mei 2020

Vorige week sprak Anko van Hoepen vanuit zijn rol als vice-voorzitter bij de PO-Raad tijdens onze webinar over de maatschappelijke opdracht van toezichthouders in relatie tot de keuzes die nu aan de orde zijn en het belang van duidelijke wederzijdse verwachtingen tussen bestuur en intern toezicht, ook buiten crisistijd. Anko legde in zijn presentatie een belangrijke link tussen kwaliteit van toezicht en de actualiteit. Zijn presentatie was hierdoor herkenbaar voor veel deelnemers: "Bijzondere omstandigheden vragen om maatwerk en integer gedrag vanuit het gezichtspunt dat het algemeen belang voorrang heeft."

Lees Anko's bijdrage aan onze webinar 'Kwaliteit van toezicht. Toezien op kwaliteit.' hier terug.


Uitzonderlijke tijden vragen om vertrouwen én verantwoording

Een crisis vergroot zaken uit. Zo komen in deze uitzonderlijke weken de sterke en zwakke punten in de relatie tussen bestuur en toezicht versneld aan het licht. Er zijn bestuurders die volledig in de actiestand schieten en bijna vergeten dat ze ook nog verantwoording schuldig zijn aan hun toezichthouders. En er zijn bestuurders die geen stap durven zetten zonder goedkeuring van de raad van toezicht.

Gelukkig zien we dat in veruit de meeste gevallen toezichthouders een belangrijke rol vervullen als klankbord en om op koers te blijven. Uit het monitoronderzoek dat de PO-Raad vorig jaar onder zijn leden heeft laten uitvoeren blijkt dat een meerderheid van de bestuurders in het primair onderwijs tevreden is over de relatie met het intern toezicht. Dat was al zo, en dat horen we ook in deze coronacrisis terug.

Maar kwaliteit, ook van de relatie tussen bestuur en toezicht, komt natuurlijk niet vanzelf. Kwaliteit vergt voortdurend onderhoud. De PO-Raad organiseert sinds 2013 collegiale bestuurlijke visitaties waarin de relatie tussen bestuur en toezicht niet voor niets een belangrijk thema is. Al ruim 60 besturen hebben zich in 2020 aangemeld voor een bestuurlijke visitatie. De reacties zijn enthousiast. We blijven besturen dan ook uitnodigen zich hiervoor aan te melden.

Vertrouwen vanuit de samenleving is essentieel voor onze sector). Onderwijsbestuurders en hun toezichthouders hebben een maatschappelijke opdracht. De coronacrisis maakte nog maar eens duidelijk hoe breed die opdracht is. Goed onderwijs voor alle kinderen staat natuurlijk voorop. Maar daarnaast is het belang van scholen voor kansengelijkheid en veiligheid van kinderen in de afgelopen twee maanden nadrukkelijk zichtbaar geworden. En dat geldt ook voor de functie van scholen voor het economisch verkeer.
Díe brede maatschappelijke opdracht hoort voor besturen en toezichthouders leidend te zijn, en niet alleen het belang van de eigen school of bestuur. Dat betekent dat ze voortdurende afstemming en samenwerking moeten zoeken met kinderopvang, gemeente, andere scholen en besturen, etcetera.

Als het stof straks neerdaalt moet er tijd genomen worden voor een reflectie op die brede maatschappelijke opdracht van het primair onderwijs. Kijken we daar na de crisis anders tegenaan? En wat betekent dit voor bestuur en toezicht?
De PO-Raad werkt op dit moment aan de herziening van de Code Goed Bestuur. Onze leden zijn daarbij betrokken en uiteraard ook de VTOI-NVTK. Die bezinning op de maatschappelijke opdracht zal hier ook aan de orde komen.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn wij als PO-Raad voortdurend in gesprek geweest met het ministerie van OCW en andere landelijke partners. Eerst over de sluiting, noodopvang en online onderwijs, nu (gelukkig) weer over de geleidelijke openstelling van de scholen.
Onze inzet daarbij is steeds geweest: landelijk waar het moet, lokaal waar het kan. We volgen de richtlijnen van de overheid, gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten van het RIVM. We ontwikkelden handreikingen en protocollen. En we pleitten steeds voor ruimte voor scholen en besturen om op lokaal niveau passende oplossingen te vinden.

Nogmaals: een crisis vraagt om vertrouwen. Vertrouwen in de professionaliteit van leerkrachten en schoolleiders, vertrouwen in bestuurders en in toezichthouders. Zij moeten ‘het’ waarmaken. Maar ze moeten zich ook kunnen verantwoorden over de gemaakte keuzes. Dat maakt kwaliteit van toezicht vandaag de dag extra actueel.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding