stephanie-leblanc-_t3fixn0fy4-unsplash

Slob kijkt ‘genuanceerd’ naar schaalgrootte onderwijs

Publicatie:
10 december 2020

Minister Slob heeft een onderzoek over de voor- en nadelen van schaalgrootte in het onderwijs en zijn beleidsreactie daarop 1 december 2020 naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. In de discussie over schaalgrootte in het onderwijs komen verschillende beelden over schaalgrootte naar voren. Dit onderzoek, dat hoofdzakelijk bestaat uit een literatuurstudie en is aangevuld met interviews, presenteert feiten en bevindingen.

Voor de beleving van schaal door leerlingen, ouders en leraren is vooral de omvang van schoolvestigingen van belang. Uit het onderzoek volgt dat er voor het primair onderwijs geen relatie bestaat tussen de omvang van een bestuur en het aantal leerlingen per school of vestiging. Ook voor het voortgezet onderwijs bestaat er geen relatie tussen de omvang van een bestuur en het aantal leerlingen per vestiging. De leerlingenaantallen op vestigingen zijn bij grotere besturen vergelijkbaar met de leerlingenaantallen bij kleinere besturen.

Scholen en besturen zijn niet simpelweg te verdelen in de categorieën groot en klein. Er bestaan grote besturen met kleine scholen of kleinere besturen met middelgrote of grote scholen. Daarmee is de grootte van het bestuur geen relevante maatstaf voor de beleving van schaal, schrijft Slob. In het onderzoek is ook gekeken naar het verband tussen schaalgrootte en verschillende aspecten: efficiency en kosten, onderwijsaanbod en keuzevrijheid, sturing en verantwoording, de menselijke maat, professionalisering en onderwijskwaliteit.

Ten aanzien van de onderwijskwaliteit wordt in het onderzoek geconcludeerd dat er geen sterk bewijs is voor een relatie tussen schaalgrootte en schoolprestaties. Dat geldt voor schaalgrootte op zowel school- als bestuursniveau. Op basis van dit onderzoek en de aangehaalde literatuur kan niet worden gesteld dat grotere scholen beter presteren en kleinere scholen minder, of andersom.

Uit het onderzoek volgt wel dat schaalgrootte – zowel op school- als op bestuursniveau – samenhangt met professionalisering. Grotere besturen zijn meer professioneel georganiseerd, bijvoorbeeld door de inrichting van een bestuursbureau. In grotere besturen en op grotere scholen bestaan meer specialisaties in de functies gerelateerd aan het primair proces. Er zijn bijvoorbeeld vaker interne begeleiders of zorgcoördinatoren.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding