eduardo-soares-utwypb8_fu8-unsplash

Samenwerkingsverbanden zetten stevige stap in afbouw reserves

Publicatie:
16 september 2021 - 8:00 uur

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zetten in 2020 een eerste, stevige stap in het afbouwen van hun bovenmatige reserves: die slonken met ruim 25 miljoen euro. De geplande afbouw loopt daarmee vrijwel op schema. Dit blijkt uit de eerste ‘Monitor afbouw bovenmatige vermogens samenwerkingsverbanden’.

Alle 151 samenwerkingsverbanden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs, maakten begin dit jaar een plan om bovenmatige reserves uiterlijk eind 2023 af te bouwen. Netwerk LPO, Sectorraad swv vo, PO-Raad en VO-raad, verenigd in Werkgroep M23, namen het initiatief om een sectorplan te ontwikkelen en vorige week presenteerden ze de eerste monitor op voortgang daarvan aan de demissionair minister. De monitor laat zien dat:

  • De reserves van de 151 samenwerkingsverbanden in 2020 afnamen met ruim 25 miljoen euro
  • De geplande afbouw voor 2021 en 2022 vrijwel in lijn is met de doelstellingen in het sectorplan
  • Enkele samenwerkingsverbanden verwachten eind 2023 nog een reserve boven de signaleringswaarde te hebben

In het sectorplan staat dat er in 2023 geen bovenmatige reserves meer zijn bij de samenwerkingsverbanden. Het ziet er naar uit dat dat doel niet volledig gehaald wordt: 23 samenwerkingsverbanden vo verwachten dan gezamenlijk nog zo’n 11 miljoen euro bovenmatig vermogen te hebben, 56 procent daarvan komt voor rekening van de top vier van deze samenwerkingsverbanden. De samenwerkingsverbanden leggen ook uit waarom ze verwachten de bovenmatige reserves niet volledig af te bouwen: hun risicoanalyse geeft daar aanleiding toe. De werkgroep oordeelt bij deze monitoring niet over de plausibiliteit van de argumenten die samenwerkingsverbanden hanteren om een reserve boven de signaleringswaarde aan te houden.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding