shutterstock_342770882

Samen een route kiezen en vastleggen

Publicatie:
01 september 2020

Eerder dit jaar (mei, 2020) hebben we een grootschalig ledenonderzoek gehouden. De resultaten van het onderzoek zijn vanaf vandaag te downloaden in het ledenportaal onder verenigingsdocumenten (alleen toegankelijk voor leden). We zijn heel tevreden met de resultaten die we hebben opgehaald met dit onderzoek. Het geeft richting voor de toekomst, maar bevestigt op bepaalde onderdelen ook dat de vereniging met de juiste zaken bezig is. Als vereniging kunnen we met deze input aan de slag met als doel onze leden passend te blijven ondersteunen, waarbij – ‘kwaliteit van toezicht, toezien op kwaliteit’ een belangrijk uitgangspunt is.

Het ledenonderzoek 2020 bestaat uit zowel een digitale vragenlijst, waaraan leden afkomstig uit 124 raden van toezicht verspreid over het hele land hebben deelgenomen, als een aanvullend verdiepend onderzoek door studenten van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek richt zich op diverse actuele onderwerpen: wat verstaan we onder goed toezicht? Hoe kunnen we de kwaliteit toetsen en verbeteren? Hoe verantwoorden we onszelf naar de samenleving? En aan welke kwaliteitsnormen willen wij onszelf houden?

Hoe nu verder?
Middels verschillende kanalen zijn de meningen van de leden opgehaald. Denk hierbij aan de (online) kwaliteitstafels en het webinar eerder dit jaar. De resultaten zijn waardevol voor zowel het bestuur als voor de dienstverlening van de VTOI-NVTK. Het is nu tijd voor een verdiepingsslag. De belangrijke thema’s uit de resultaten komen terug in bijeenkomsten dit najaar. Zo heeft het bestuur de resultaten betrokken in de beleidsplannen voor de komende vier jaar. Deze visie toetst het bestuur tijdens de ledenbijeenkomst op 21 september. Belangrijke thema's, zoals krimp, diversiteit en digitalisering worden besproken tijden de (online) kwaliteitstafels in oktober. Bekijk hier de agenda voor het najaar 2020 voor meer informatie en inschrijving.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding