annie-spratt-ordz1m1-q0i-unsplash

Rekenprestaties zitten in de lift

Publicatie:
10 december 2020

Leerlingen in groep 6 van de basisschool zijn de afgelopen jaren beter gaan rekenen. Op rekenen presteren ze beter dan hun leeftijdgenoten in veel andere landen. Op natuuronderwijs zijn de resultaten stabiel gebleven en scoren de leerlingen gemiddeld. Dat blijkt uit het internationale TIMSS-onderzoek dat minister Slob naar de Tweede Kamer stuurde. Vier jaar geleden bleken de prestaties van de leerlingen juist te zijn gedaald.

In vergelijking met de ons omringende landen zijn leerlingen, leerkrachten en schoolleiders in Nederland het meest positief over hun school, zo blijkt uit het onderzoek. Leerlingen hebben daarnaast veel vertrouwen in hun rekenvaardigheden en worden relatief weinig gepest. Leraren geven op hun beurt aan trots te zijn op hun beroep. Wel vinden ze hun werkdruk hoog en vinden ze dat er weinig tijd is om individuele leerlingen te helpen.

Een ander aandachtspunt is dat meisjes minder goed rekenen dan jongens. Daarnaast presteren leerlingen voor wie Nederlands niet hun moedertaal is, minder goed op zowel rekenen als natuuronderwijs. Een verklaring hiervoor is dat hun leesvaardigheid vaak ook minder goed is. Een goede leesvaardigheid is een voorwaarde om ook op andere leergebieden goed te presteren.

In het voorjaar van 2021 komt de Inspectie van het Onderwijs met een eigen onderzoek naar rekenonderwijs en schrijfvaardigheid. Op basis van alle onderzoeksresultaten samen maakt minister Slob bekend wat er nodig is om alle leerlingen een blijvende en stevige basis in taal en rekenen mee te geven.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) is een internationaal onderzoek dat sinds 1995 in kaart brengt hoe leerlingen wereldwijd in groep 6 presteren op het gebied van rekenen en natuuronderwijs. Iedere vier jaar verschijnt een nieuwe TIMSS-rapportage.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding