ibrahim-rifath-oaphds2yegq-unsplash

Primair onderwijs teert in op financiële reserves

Publicatie:
15 oktober 2020

Het primair onderwijs heeft in 2019 een negatief financieel resultaat geboekt van ongeveer 130 miljoen euro. Dit meldt de PO-Raad na bestudering van de jaarcijfers over 2019 van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De jaarcijfers lijken positief uit te vallen, maar schoolbesturen ontvingen in 2019 geld dat in 2020 volledig aan de medewerkers werd uitgekeerd.

Het financieel resultaat van alle schoolbesturen in het primair onderwijs (exclusief samenwerkingsverbanden) lijkt op het eerste gezicht in 2019 toegenomen met 190 miljoen. Dit geeft echter een vertekend beeld. De schoolbesturen in het primair onderwijs ontvingen in 2019 geld dat pas per 1 februari 2020 kon worden uitgegeven. Als baten en lasten tegen elkaar worden weggestreept, dan hebben schoolbesturen in het primair onderwijs gezamenlijk een negatief financieel resultaat geboekt van ongeveer 130 miljoen.

De baten van 320 miljoen euro bestaan uit twee delen. Het primair onderwijs heeft in 2019 ongeveer 170 miljoen ontvangen voor de indexering van de personele bekostiging. De schoolbesturen ontvingen daarnaast 150 miljoen uit het convenant aanpak lerarentekort in 2019. Deze middelen zijn per 1 februari 2020 aan de medewerkers uitgekeerd in het kader van de nieuwe cao voor het primair onderwijs.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding