danist-o6uy-xe1kec-unsplash-1

Nieuwe versie kwaliteitskader onderwijshuisvesting

Publicatie:
03 juni 2021

Kwalitatief goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen. Om tot een landelijk breed gedragen definitie van ‘basiskwaliteit’ te komen, is in 2013 het kwaliteitskader huisvesting tot stand gekomen. Nu, in 2021, is dit kader geactualiseerd en zijn de versies voor primair en voortgezet onderwijs samengevoegd tot één kwaliteitskader.

In de nieuwe versie zijn de kwaliteitseisen ten aanzien van gezondheid (Frisse Scholen 2021), duurzaamheid (wetgeving & sectorale routekaart), toegankelijkheid (inclusiviteit) en de buitenruimte (VNG modelverordening/ Klimaatadaptie) aangescherpt, zodat de kwaliteitscriteria aansluiten op de actualiteit. Daarnaast is er een extra bijlage met 25 kwaliteitscriteria toegevoegd. Met deze basisset kan een scholenbestand op een uniforme manier vergeleken worden.

Het kwaliteitskader vertrekt vanuit de kennis dat een goed onderwijsgebouw een positief effect heeft op het gedrag, welbevinden van de leerlingen en leerkrachten die het gebouw dagelijks gebruiken. De kwaliteitscriteria zijn daarbij richtinggevend en geen norm. Het kader kijkt daarmee verder dan de minimum Bouwbesluiteisen, en ook breder dan de technische eisen ten aanzien van het binnenmilieu en duurzaamheid. Het kwaliteitskader huisvesting is te gebruiken als:

  • praktisch hulpmiddel voor overleg met betrokken partijen
  • sturingsinstrument voor integraal beleid
  • checklist voor een gebouwenscan
  • basis voor een prestatiecontract
  • basis voor een op te stellen businesscase
Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding