ben-wicks-idctsz-inhi-unsplash

‘Niet 4000 maar 15.000 kinderen zitten thuis’

Publicatie:
15 oktober 2020

Er zijn in Nederland niet vierduizend maar vijftienduizend kinderen die niet naar school gaan. Dat staat in het rapport ‘Thuiszitters tellen’ van Oudervereniging Balans. In het Thuiszitterspact, met afspraken over het verminderen van het aantal kinderen dat niet naar school gaat, spreekt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van vierduizend leerlingen.

Volgens Balans heeft het verschil in cijfers te maken met de definitie van een ‘thuiszitter’. Dit is volgens OCW: een kind dat langer dan drie maanden thuis zit. Volgens de oudervereniging is drie maanden geen onderwijs te lang voor een kind. Het mist hierdoor contact met leeftijdgenoten en er is een grotere kans op uitval. Balans deed daarom onderzoek naar kinderen met minimaal een maand schoolverzuim. De oudervereniging vroeg daarvoor informatie op bij DUO en deed Wob-verzoeken bij gemeenten.

In het onderzoek onderscheidt Balans, naast de 4000 leerlingen die langer dan drie maanden thuiszitten, drie andere groepen. Het gaat om 1205 kinderen met verzuim van meer dan één, maar minder dan drie maanden, en om 2880 kinderen die minder dan drie maanden niet op een school staan ingeschreven en tot slot 6022 kinderen met een vrijstelling van leerplicht. Balans pleit ervoor om alle verzuimende kinderen vanaf vier weken verzuim te registreren.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding