makarios-tang-liwqbx3lw8u-unsplash

Ministerie van OCW dient vier plannen in bij groeifonds

Publicatie:
11 november 2021 - 8:00 uur

Het ministerie van OCW heeft eind oktober vier plannen voor het funderend onderwijs ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Drie plannen richten zich op effectieve digitalisering binnen het onderwijs, en één plan richt zich op de verbeter- en onderzoekscultuur in het onderwijs en de versterking van de kennisinfrastructuur. Wanneer de plannen in het voorjaar van 2022 worden goedgekeurd, mogen scholen naar eigen inzicht deelnemen.

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld om met eenmalige investeringen een duurzame groeisprong te maken in verschillende maatschappelijke domeinen ‘die van invloed zijn op het Nederlands verdienvermogen’. Het onderwijs is aangemerkt als één van deze maatschappelijke domeinen. De vier onderwijsplannen van OCW zijn:

‘Impuls Open Leermateriaal’: dit programma wil kansenongelijkheid en verschillen tussen leerlingen verkleinen. Doelstelling is de kwaliteit van het funderend onderwijs te verhogen door te investeren in kwalitatief goed open (digitaal) leermateriaal, aanvullend op commercieel materiaal. Hiermee kunnen leraren inspelen op talenten en behoeften van hun leerlingen. Dit vergroot hun motivatie, vermindert schooluitval, verhoogt leeropbrengsten, en verbetert de aansluiting op samenleving en beroepspraktijk.

Het plan ‘Digitaal Onderwijs, Goed Geregeld’ betreft een publiek-privaat programma van sectororganisaties PO-, VO- en MBO-raad, het ministerie van OCW en de brancheorganisaties van uitgeverijen (GEU), van distributeurs (KBb-E) en van educatieve softwareleveranciers (VDOD). Zij hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk een digitale (leermiddelen)infrastructuur te realiseren. Met dit voorstel zorgen zij ervoor dat:

  • digitale leermiddelen altijd werken en leerlingen en docenten ervanuit mogen gaan dat hun privacy en de informatiebeveiliging goed zijn geregeld
  • leerlingen en onderwijsinstellingen zeggenschap hebben over hun eigen data
  • docenten snel en probleemloos gebruik kunnen maken van innovaties die op de markt komen, zoals bijvoorbeeld virtual-realitytoepassingen
  • de infrastructuur eenvoudiger wordt met duidelijke standaarden, wat zorgt voor een gelijk speelveld en een verlaging van de toetredingsdrempels voor nieuwe leveranciers.

‘Digitale Oplossingen voor Onderwijsproblemen’ wil structurele problemen als de hoge werkdruk voor leraren, lage motivatie van leerlingen, en digitale systemen die niet werken voor het speciaal onderwijs oplossen binnen de huidige kaders van het onderwijs. Dit met digitale oplossingen of aanpassing van bestaande producten. Door scholen de regie te geven, gericht te ondersteunen en zo transactiekosten voor ontwikkeling en opschaling te verlagen, leidt het tot uitvoerbare digitale oplossingen die de belangrijkste problemen uit het onderwijs te lijf gaan.

Het plan ‘Ontwikkelkracht’ moet een sterke kennis-infrastructuur voor het onderwijs creëren door grootschalig te investeren in het lerend vermogen van het onderwijs. Vanwege een gebrekkig lerend vermogen zijn de prestaties van leerlingen de afgelopen 20 jaar geleidelijk gedaald. Op dit moment baseren schoolleiders hun beslissingen onvoldoende op wetenschappelijke kennis over wat werkt, ontbreekt het leraren aan middelen om onderwijs evidence-informed te verbeteren en worden wetenschappelijke bevindingen vaak niet in bruikbare vorm beschikbaar gesteld.

Het plan behelst het investeren in kennisdeling, de ontwikkeling van effectieve interventies, het versterken van de onderzoeks- en verbetercultuur op scholen en het professionaliseren van leraren en schoolleiders. De Britse Education Endownment Foundation en andere voorbeelden uit binnen- en buitenland laten zien dat dergelijke investeringen leiden tot sterkere onderwijsprofessionals, lerende schoolculturen en betere leerlingprestaties.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding