rob-lambert-9q_pllp_jma-unsplash

Middelbaar beroepsonderwijs - inspectie volgt onderwijs tijdens Covid-19

Publicatie:
03 september 2020

Schoolleiders en bestuurders van scholen en instellingen in het mbo hebben zorgen over de organisatie van het onderwijs in dit schooljaar. Onder meer over de uitvoerbaarheid van het onderwijs binnen de richtlijnen vanuit de overheid, de inzetbaarheid van voldoende personeel, de mogelijkheid om stages door te laten gaan en het herstellen van de hiaten die zijn ontstaan in de tweede helft van het afgelopen schooljaar.
Dit blijkt uit de voortzetting van het onderzoek naar de effecten van Covid-19 op het onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs. Er leefden grote zorgen bij schoolleiders en bestuurders over de motivatie, het welzijn en het perspectief van studenten, en over de werkdruk bij docenten. De ondervraagden noemden fysiek onderwijs cruciaal om volwaardig invulling te kunnen geven aan de brede opdracht van onderwijs.
Voorkomen moet worden dat de huidige verstoring van het onderwijs, binnen school en in de beroepspraktijkvorming op lange termijn negatieve consequenties voor (bepaalde groepen) studenten heeft. Het vraagt een gezamenlijke inspanning om in het schooljaar 2020-2021 nader te onderzoeken welke hiaten zijn ontstaan en wat er nodig is om die te verhelpen. Uit deze tweede consultatie bleek in het middelbaar beroepsonderwijs verder onder andere het volgende:

Na de gedeeltelijke openstelling van de instellingen per 15 juni 2020 richtten de instellingen zich vooral op praktijklessen, onderwijs aan studenten in een kwetsbare positie en begeleidingsgesprekken. Instellingen hoopten zo een inhaalslag te maken in het praktijkonderwijs en de afname van de motivatie van studenten ten gevolge van afstandsonderwijs een halt toe te roepen.

Bestuurders gaven opnieuw aan dat studenten in veel sectoren niet of maar beperkt terecht kunnen voor een stage of leerwerkplek. Niet alleen de economische ontwikkelingen of het gebrek aan ruimte op de werkvloer zijn hier debet aan, ook het ontbreken van tijd en ruimte voor de begeleiding van studenten op de stageplek wordt genoemd. Dit laatste geldt in het bijzonder voor opleidingen in de zorg.

Ondanks de pogingen van instellingen om zicht te krijgen op de kwaliteit van het huidige onderwijs is dat zicht nog incompleet. Bestuurders gaven aan dat het nog te vroeg is om de effecten van het onderwijs in coronatijd echt goed in beeld te hebben. Bestuurders benoemden dat de noodgedwongen opgedane ervaring met afstandsonderwijs ook nieuwe mogelijkheden biedt en instellingen aanzet tot een nieuwe visie op leren waarin onderwijs op afstand, op school en in de beroepspraktijk elkaar aanvullen.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding